De werknemer verricht geen beveiligingswerkzaamheden, is de cao dan van toepassing?

Ja. De cao is van toepassing, met uitzondering van een aantal artikelen. Niet van toepassing zijn:

  • Artikel 1 definitie fulltimer
  • Artikel 12 lid 3
  • Artikel 20
  • Hoofdstuk 4 met uitzondering van artikel 42, 42A en 45
  • Hoofdstuk 5
  • Bijlage 2 van de cao