Gelden de acht verplichte verschuivingen per kalenderjaar?

Nee, de telling van de acht verplichte verschuivingen door de werkgever begint te lopen op  het moment dat de werkgever deze voor de eerste keer toepast. Bijvoorbeeld:

Indien de werkgever op 20 mei 2015 de werknemer verplicht te schuiven, dan gaat de telling lopen en kan de werkgever tot 20 mei 2016 van het daaropvolgende jaar de overige zeven verplichte verschuivingen opleggen. Als de werkgever vervolgens pas weer op 3 augustus 2016 de werknemer verplicht te schuiven, loopt het jaar tot 3 augustus 2017. Hetzelfde geldt voor de vier blokkademomenten van de werknemer.