Hoe dient er omgegaan te worden met het saldo vakantie-uren van voor loonperiode 1 2017?

Tot loonperiode 1 2017 had de werknemer tijdens zijn vakantie of bij het opnemen van een losse vakantiedag recht op doorbetaling van zijn basissalaris.

Bij aanvang van loonperiode 1 2017 wordt de nominale waarde van het dan nog openstaand saldo aan vakantiedagen (zonder onregelmatigheidstoeslag) vastgesteld. Vervolgens wordt de gemiddelde uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag over loonperiode 1 2016 tot en met loonperiode 13 2016 berekend. Aansluitend wordt het saldo waarover de onregelmatigheidstoeslag verschuldigd is opnieuw berekend. Dit betekent dat het openstaande saldo vakantiedagen (in tijd) naar evenredigheid zal dalen.

Voorbeeld

Een werknemer verdient € 12,40 bruto per uur, zonder onregelmatigheidstoeslagen. De werknemer heeft eind 2016 nog 50 vakantie-uren over. Deze dagen vertegenwoordigen een waarde van € 12,40 x 50 = € 620,-.

Vervolgens wordt de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag over heel 2016 berekend. Stel dat de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag 5% is. Het uurloon wordt met 5% verhoogd en bedraagt dus € 13,02.

50 vakantie-uren gedeeld door 105 x 100 = 47,62 vakantie-uren inclusief onregelmatigheidstoeslag. In geld blijven de resterende vakantie-uren dus evenveel waard (€ 13,02 maal 47,62 = € 620,-).