Hoe zit het met de loondoorbetaling bij een afroepovereenkomst?

De werknemer met een afroepovereenkomst krijgt gedurende de eerste zes maanden alleen loon betaald als hij ook heeft gewerkt. Wordt de werknemer niet opgeroepen heeft hij dus ook geen recht op loon. Na deze eerste zes maanden bepaalt de individuele situatie of er wel of geen sprake is van recht op loon.