Hoe zit het met het inroosteren van nieuwe werknemers of werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid terugkeren?

In dit soort situaties dienen er per individueel geval, in overeenstemming tussen werkgever en werknemer, maatwerkafspraken gemaakt te worden.