Hoeveel nachtdiensten mogen er gewerkt worden?

In iedere periode van 13 weken mag de werknemer 32 nachtdiensten werken of 52 nachtdiensten indien de nachtdienst eindigt voor of op 02.00 uur of in een aaneengesloten periode van 2 weken maximaal 20 uur arbeid verrichten tussen 00.00 en 6.00 uur. De werkgever dient te kiezen uit óf het aantal nachtdiensten óf voor het tellen van het aantal uren. Deze laatste kan prettig zijn indien de werknemer altijd om 04.00 uur met de dienst begint. In dat geval werkt de werknemer 10 uur in het nachtvenster per week en worden niet het aantal nachtdiensten geteld.