Mag het salaris ook per maand uitbetaald worden?

Nee. De hele cao is gebaseerd op vier weken. Om die reden dient ook de salarisbetaling per vier weken te gebeuren.