Op hoeveel pauze heb ik recht?

In artikel 34 lid 1 van de cao is bepaald dat indien de arbeidstijd meer dan 5,5 uur maar niet meer dan 8 uur bedraagt, de werknemer recht heeft op een pauze van ten minste een half uur. Op grond van lid 2 bedraagt de pauze ten minste 45 minuten als de arbeidstijd meer dan 8 uur maar minder dan 10 uur bedraagt. Op grond van lid 3 heeft de werknemer recht op een pauze van tezamen 1 uur, waarvan 1 pauze ten minste een half uur aaneengesloten moet zijn, als de arbeidstijd meer dan 10 uur bedraagt.

In afwijking van het bepaalde in het 1e lid van dit artikel heeft de werknemer, die werkzaam is als objectbeveiliger/receptionist, recht op 2 pauzes van ten minste 15 minuten.

Op grond van lid 6 heeft de werknemer die beveiligingswerkzaamheden verricht zonder enig direct contact met een andere werknemer die vergelijkbare werkzaamheden verricht, als enige geen recht op pauze. Ter compensatie heeft hij recht op een maximale arbeidsduur van 38 uur per week in elke periode van 16 achtereenvolgende weken.