Wie is premieplichtig?

Premie Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de cao particuliere beveiliging zijn premieplichtig. Met de geïnde premie voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging afspraken van sociale partners uit, die ten goede komen aan de werkgevers en werknemers in de branche. Hierna volgt een toelichting.

 

Wat is het premiepercentage?

Het premiepercentage is 0,245%. De premie wordt jaarlijks vastgesteld op grond van de loonsom van het voorgaande jaar. Het premiedeel van de werknemers wordt ingehouden van het bruto loon.

De premie wordt opgebracht door werkgevers (75%) en door werknemers (25%).

 

Wat doet het fonds met de geïnde premie?

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging voert afspraken uit die sociale partners zijn overeengekomen.

 

Wie zijn de sociale partners?

Werkgeversorganisatie en werknemersorganisaties vormen samen de sociale partners. Voor de beveiligingsbranche zijn dat:

  • Nederlandse Veiligheidsbranche
  • FNV Beveiliging
  • De Unie Security
  • CNV Beveiliging

 

Welke producten en diensten levert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging aan werkgevers en werknemers in de branche?

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging biedt producten en diensten voor de volgende drie programma’s:

1. Belonen

Sociale partners vinden het belangrijk dat alle werkgevers en werknemers de cao begrijpen en naleven.

Voor vraagstukken en handhaving op het gebied van belonen kent het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging een helpdesk en een controleorgaan.

2. Opleiden

Sociale partners vinden kwaliteit en deskundigheid van toekomstig personeel belangrijk. Daarvoor kent het Sociaal Fonds een programma Opleiden waarin dat o.a. toezicht op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming van de opleiding Beveiliger 2 organiseert en het ontwikkelen van permanente educatie. Maar ook vakopleidingen en instrumenten als V-learning aanbiedt aan de branche.

3. Werken

Sociale partners vinden gezond en veilig werken belangrijk. Hiervoor maakt het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging instrumenten zoals de branche-RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) en de arbocatalogus. Het Servicepakket biedt werkgevers en werknemers diverse collectieve voordelen. Daarnaast organiseert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging regelmatig gratis bijeenkomsten over gezond en veilig werken.

 

Wie kan gebruik maken van deze producten en diensten?

Werkgevers en werknemers in de beveiligingsbranche kunnen voordelig, vaak gratis gebruik maken van de producten en diensten. Indien u niet valt onder de werkingssfeer van de branche, maar u wilt wel gebruik maken van één van de producten, dan kan dat tegen een vergoeding.