De toeslagen in artikel 42, 52, 53, 54 worden in loonperiode 3 van elk jaar geindexeerd. Hoe vindt de indexering plaats?

Indexering vindt plaats op basis van het CBS prijsindexcijfers afgeleid met als peildatum oktober van het jaar ervóór. Er wordt gerekend met 5 cijfers achter de komma en bij elke nieuwe indexatie is het laatst geïndexeerde cijfer met de 5 decimalen het uitgangspunt. Met andere woorden: het cijfer cumuleert. In onderstaand voorbeeld wordt het inzichtelijk gemaakt.

Bij waarneming van een functie die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld:
€ 0,15

Jaar van indexatie

Berekening indexatie

In cao

2009

0,14 + 2,2% = 0,14308

 0,14  

2010

0,14308 + 0,4%  = 0,1436523 

 0,14

2011

0,1436523 + 1,4% = 0,1456634 

 0,15

2012

0,1456634 + 2,3% = 0,1490136 

 0,15

 2013

 0,1490136 + 2% = 0,1519938

 0,15

 2014

 0,1519938 + 0,9% = 0,1533617  

 0,15

 2015

 0,1533617 + 0,7% = 0,1544352

 0,15

 2016

 0,1544352 + 0,4% = 0,1550529

 0,16

 2017

 0,1544352 + 0,4% = 0,1550529

 0,16