Vindt er cumulatie plaats van verschuivingstoeslagen?

Indien een tijdvak en/of dienst meerdere malen wordt verschoven, vindt cumulatie plaats van de verschuivingstoeslagen. Er
vindt geen uitbetaling plaats van de (gecumuleerde) toeslag bij verlof van de werknemer en bij ruiling van de dienst op
initiatief van de werknemer.