Wanneer is sprake van een gebroken dienst?

Een gebroken dienst is een speciale vorm van een dienst, bestaande uit twee dienstdelen, waar een onbetaalde onderbreking van meer dan 1 uur tussen zit. De twee dienstdelen mogen samen maximaal 10 arbeidsuren zijn. Tussen het begin van het eerste dienstdeel en het einde van het laatste dienstdeel mag niet meer dan 12 uur zitten.