Wat gebeurt er met de minuren, als de werknemer ontslag neemt of als de werkgever het contract niet verlengd. Worden deze verrekend?

Wanneer de werknemer ontslag neemt of als de werkgever het contract niet verlengd, dan heeft de werkgever de mogelijkheid rekening te houden met de minuren. De werkgever kan deze, met inachtneming van de regels, wegwerken. Blijven er minuren over, dan zijn deze voor rekening van de werkgever.