Wat is de grondslag voor de premies SFPB en FBA PB?

De grondslag voor de heffing van de premies is de loonsom voor de Werkloosheidswet. Dit is het loon voor de sociale verzekeringen.

De premieverdeling is vanaf 1 januari 2016 als volgt:

Stichting  

Totaal % van de loonsom  

Werkgeversdeel  

Werknemersdeel  

SFPB

0,245

0,18375

0,06125

FBA PB

0,142

0,1136

0,0284