Wat is de opbouw van vakantiedagen in week 53? En hoe dient er met overwerk omgegaan te worden?

De beveiliging kent 13 loonperioden van 4 weken. Behalve als er 53 weken in het jaar zitten: dan is er sprake van een 14e loonperiode. In het verleden is menige strijd gestreden tussen werkgevers en werknemers om tot een eensluidende oplossing te komen. Die is er nu.

2015 was zo'n jaar met 53 weken. Sociale partners hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt over de toepassing van vakantiedagen en van overwerk:


Vakantiedagen in week 53

  • Er vindt geen opbouw plaats van vakantiedagen.


Overwerk in week 53

  • Overwerk boven 152 uur wordt niet naar rato toegepast.
  • Overwerk in loonperiode 14 telt niet mee in de bepaling van structureel overwerk (voor de bepaling van de drie laagste perioden).