Wat is het loon tijdens vakantie?

De werknemer heeft vanaf loonperiode 2017 tijdens zijn vakantie of bij het opnemen van een losse vakantiedag recht op doorbetaling van zijn basissalaris inclusief de gemiddeld uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag over de voorafgaande 52 weken. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag zal bij iedere opname opnieuw berekend dienen te worden. Bij een meerdaagse vakantie wordt de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag eenmalig berekend en geldt voor de gehele duur van de meerdaagse vakantie.