Servicepakket
Breed pakket diensten aangeboden door partners

Financieel fit: geldplannen van Startpunt Geldzaken

Om zowel de werkgevers als de werknemers in de beveiligingsbranche te ondersteunen is het Servicecentrum Particuliere Beveiliging een samenwerking aangegaan met Startpunt Geldzaken. Dit initiatief maakt onderdeel uit van Nibud. Startpunt Geldzaken biedt een aantal online gratis diensten voor medewerkers om beter om te gaan met geld of om hen te ondersteunen wanneer ze financiële problemen hebben. De geldplannen zijn online beschikbaar voor de beveiligingsbranche. Deelname is op vrijwillige basis en volledig anoniem.

Bedrijven worden door medewerkers met financiële problemen geconfronteerd met kosten voor loonbeslagen, frequenter en langer ziekteverzuim en een toename van bedrijfsrisico’s. Preventie, vroegtijdige signalering en een adequate aanpak van geldzorgen is vereist.

Startpunt Geldzaken stelt op basis van een beperkt aantal eenvoudig te beantwoorden vragen vast, hoe uw financiële situatie er voor staat. Vervolgens wordt u naar een geldplan geleid, aan de hand waarvan u uw situatie kunt versterken.

Kom uit de Geldzorgen

Heeft u financiële problemen? Met het geldplan 'Kom uit de geldzorgen' wordt u stapsgewijs geholpen om de financiële situatie in kaart te brengen en acties te ondernemen om uit de zorgen te komen.

Komt u af en toe geld tekort?

Als u moeite heeft met rondkomen, dan worden tips gegeven om inkomsten en uitgaven in balans te brengen en zo mogelijk elke maand wat geld over te houden.

Gemiddeld wordt met het geldplan ‘Beter rondkomen’ een bedrag van
€ 170,- per maand aan besparingen en/of extra inkomen gerealiseerd.

Heeft u geld over?

Als u geld over heeft, kies dan voor het geldplan 'Sparen, aflossen of beleggen?'. U wordt dan geholpen bij uw keuze om te sparen, af te lossen of te beleggen.

Startpunt Geldzaken geeft geen financieel advies, maar biedt een wegwijzer naar een gezonde financiële toekomst.