Financiële coaching

Financiële coaching voor medewerkers door Sammen

Financiële problemen of gebrek aan financieel inzicht belemmeren het functioneren. Het werkt in alles door, niet alleen privé, zeker ook op de werkvloer. Het Servicecentrum heeft afspraken gemaakt met Sammen om zowel medewerkers als werkgevers in de Beveiligingsbranche te ondersteunen.


Wat doet Sammen?

Als werkgever bent u van veel HR-zaken op de hoogte. Toch kan het gebeuren dat u over financiële onderwerpen achtergrondkennis mist.

Sammen kan u als werkgever ondersteunen:

  • Als uw medewerkers baat hebben bij financiële coaching vanwege financiële problemen, ziekte of einde dienstverband;
  • Signaleren van financiële problemen en hierop te anticiperen door advies en training;
  • Met coaching helpen zij uw medewerker weer aan zelfvertrouwen, aan inzicht en aan een toekomst zonder schulden.

De werkgever betaalt de kosten van coaching, waardoor de medewerker geen financiële belemmering ervaart voor het zoeken en accepteren van hulp. 

Meer info over de werkwijze en kosten van coaching staat in de brochure.


Hoe contact opnemen met Sammen als werkgever?

Voor advies of een afspraak:


Geldplannen

Zelf aan de slag met overzichten maken? Kijk dan bij de geldplannen.