Functiebelastbaarheid
Breng online de functiebelastbaarheid van uw medewerker in kaart

Functieprofielen

Online en interactief de functiebelastbaarheid van uw medewerker in kaart brengen!

De beveiligingsbranche kent een grote verscheidenheid aan functies. Functies waaraan verschillende eisen worden gesteld voor wat betreft de mentale en fysieke weerbaarheid. De functiebelastingprofielen brengen deze eisen in kaart.

Nieuwe functiebelastingprofielen online beschikbaar

Re-integratie van personeel komt in bijna elke organisatie voor. Werkgever en medewerker hebben allebei een inspanningsverplichting voor re-integratie. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar passend werk. Dat is werk waarbij er een evenwicht is tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting die het werk met zich meebrengt. Door in te loggen in het online instrument kunt u aan de slag met deze profielen. De profielen zijn, naast dat ze actueel zijn, ook “UWV-proof”. Sinds begin 2016 zijn de functies in de branche, zoals ze in de cao zijn opgenomen, nieuwe geactualiseerde belastingprofielen beschikbaar gesteld. Dit is gebeurt door register arbeidsdeskundigen uit de branche. Zij hebben de functieprofielen geanalyseerd, geactualiseerd en herschreven naar de laatste stand der techniek.

Belastbaarheid bepalen medewerker

Hoe wordt de belastbaarheid van de medeweker nu eigenlijk bepaald? Dat gaat vaak via de bedrijfsarts. Die werkt met een inzetbaarheidlijst. Deze lijst is een afgeleide van de Functie Mogelijkheden Lijst (FML) van het UWV. Als de belastbaarheid van de medewerker bepaald is, beoordeelt de arbeidsdeskundige of uw medewerker nog (deels) zijn eigen werk kan doen wel of niet aangepast met hulp van voorzieningen. Lukt dat niet? Dan kan het nodig zijn om samen met de medewerker, naar andere werkzaamheden binnen en of buiten de organisatie te gaan zoeken. Het zogeheten re-integratie 2e spoor of een Werk naar Werk traject.

Inlogcode aanvragen

Toegang krijgen tot het online systeem kan door het aanvragen van een inlogcode bij het secretariaat van het Servicecentrum. U krijgt dan per e-mail een inlogcode, inclusief een gebruikershandleiding. De profielen zijn alleen op te vragen door bedrijven die onder de cao Particuliere Beveiliging vallen. De oude functiebelastingprofielen zijn hier voorlopig nog op te vragen.

inlogcode aanvragen

direct inloggen

Uitleg Functiebelastingprofiel