Functiebelastbaarheid
Breng online de functiebelastbaarheid van uw medewerker in kaart

Functieprofielen

Online en interactief de functiebelastbaarheid van uw medewerker in kaart brengen!

De beveiligingsbranche kent een grote verscheidenheid aan functies. Functies waaraan verschillende eisen worden gesteld voor wat betreft de mentale en fysieke weerbaarheid. De functiebelastingprofielen brengen deze eisen in kaart.

Functiebelastingprofielen online beschikbaar

Werkgever en medewerker hebben allebei een inspanningsverplichting voor re-integratie. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar passend werk. Dat is werk waarbij er een evenwicht is tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting die het werk met zich meebrengt. Het online instrument bevat actuele profielen die “UWV-proof” zijn. Sinds begin 2016 zijn voor de functies in de branche, zoals ze in de cao zijn opgenomen, nieuwe geactualiseerde belastingprofielen beschikbaar gesteld. Register arbeidsdeskundigen uit de branche hebben de functieprofielen geanalyseerd, geactualiseerd en herschreven naar de laatste stand der techniek.

Belastbaarheid bepalen medewerker

Bepaling van de belastbaarheid van de medeweker gaat vaak via de bedrijfsarts. De arts werkt met een inzetbaarheidslijst. Deze lijst is een afgeleide van de Functie Mogelijkheden Lijst (FML) van het UWV. Als de belastbaarheid van de medewerker bepaald is, beoordeelt de arbeidsdeskundige of uw medewerker nog (deels) zijn eigen werk kan doen al of niet aangepast met hulp van voorzieningen. Lukt dat niet? Dan kan het nodig zijn om samen met de medewerker, naar andere werkzaamheden binnen en/of buiten de organisatie te gaan zoeken. Het zogeheten re-integratie 2e spoor of een Werk naar Werk traject.

Inlogcode aanvragen

Toegang krijgen tot het online systeem kan door het aanvragen van een inlogcode bij het secretariaat van het Servicecentrum. U krijgt dan per e-mail een inlogcode, inclusief een gebruikershandleiding. De profielen zijn alleen op te vragen door bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. De oude functiebelastingprofielen (van voor 2016)zijn hier voorlopig nog op te vragen.

inlogcode aanvragen

direct inloggen

Uitleg Functiebelastingprofiel