Sectorplan Veiligheid Werkt
Het sectorplan ondersteunt de beveiliger in zijn/ haar ontwikkeling

Zo meldt u zich aan

Let op!

  • U komt alleen in aanmerking voor subsidie als de deelnemer valt onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging;
  • Aanmelden kan vanaf 24 maart 2015. De subsidie periode loopt tot 1 september 2016, dan moet een traject uiterlijk afgerond zijn;
  • Na aanmelden op de site moet het traject binnen twee maanden gestart worden, anders wordt de aanmelding geannuleerd;
  • Toekomst gerichte scholing kan ook in company georganiseerd worden. Bij de inschrijving via het aanmeldformulier volstaat in het veld ‘naam deelnemer’ de grootte van de groep. Voor Werk naar Werk trajecten en loopbaanscans is de naam van de deelnemer verplicht;
  • U kunt de 50% kosten die uzelf (de werkgever of werknemer) betaalt niet bij een ander sectorplan indienen voor subsidie. Deze verplichting wordt gesteld door het ministerie van SZW.

 

De aanbieder verstuurt twee facturen. Een factuur voor 50% van de kosten naar de werkgever of individuele werknemer en een factuur voor 50% van de kosten naar het opleidingsfonds. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, zal het opleidingsfonds de factuur van 50% betalen. Is dit niet het geval, dan wordt er contact gezocht met de werkgever/werknemer en indien nodig de factuur doorgestuurd naar de werkgever of werknemer die het traject gevolgd heeft.