Functiebelastbaarheid
Breng online de functiebelastbaarheid van uw medewerker in kaart

Passend werk

Met het online instrument is het makkelijker om passend werk te vinden en de belastbaarheid goed in kaart te brengen. In het software programma voert u de beperkingen in van de medewerker (de FML- score). Met één druk op de knop wordt de belastbaarheid van de medewerker zowel voor zijn eigen functie als voor andere functies binnen de cao Particuliere Beveiliging in kaart gebracht. Het is ook mogelijk om functiebelastingprofielen uit te draaien. Dat kan handig zijn als onderbouwing naar het UWV toe. De functiebelastingprofielen verschaffen naast inzicht in de fysieke belasting en psychische belasting ook inzicht in de duurzame inzetbaarheid van een medewerker mocht er sprake zijn van structurele randvoorwaarden voor re-integratie. Op basis van deze functiebelastingprofielen worden er mogelijkheden gecreëerd om op een zo objectief mogelijke wijze vast te stellen of de medewerker nog belastbaar is voor zijn eigen functie en/of andere functies binnen het bedrijf of de branche.