HR-pakket

Hier vind je een breed pakket diensten aangeboden door externe partners

Diensten speciaal voor de beveiligingsbranche

De beveiligingsbranche heeft afspraken gemaakt met verschillende externe partners. Deze organisaties zijn speciaal voor (en door) de branche geselecteerd op basis van ervaring en bekendheid met de beveiligingsbranche. Hun diensten zijn op maat gemaakt voor beveiligers.

Dienstenpakket

 • Zorgverzekering
 • Vertrouwenspersoon
 • Hulp na ingrijpende gebeurtenissen
 • Financieel fit (zelf aan de slag met gratis geldplannen)
 • Financiële coaching

Het dienstenpakket is voor werknemers en werkgevers die afdragen aan het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.

Collectieve zorgverzekering 2022

Als medewerker in de beveiligingsbranche heb jij extra voordeel op jouw zorgverzekering bij VGZ. Zij bieden je de collectieve zorgverzekering VGZ Werkt, speciaal gericht op werkend Nederland. Met korting op je premie, ruime vergoedingen en vele extra’s op het gebied van een gezonde leefstijl. Fijn toch?

Jouw voordelen bij VGZ

 • Collectiviteitskortingen voor het hele gezin: 5% op de basisverzekering en 20% op de aanvullende verzekering.
 • Extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en mondzorg inclusief orthodontie.
 • Extra ruim preventiebudget voor o.a. een leefstijlcheck of EHBO-cursus.
 • Extra’s voor een gezonde leefstijl op het platform Gezond leven.
 • Razendsnel je declaraties uitbetaald via de app VGZ Zorg.

Daarnaast biedt VGZ  je veel extra’s op het gebied van een gezonde leefstijl. Het platform Gezond leven staat bomvol met webinars, workshops, tips en apps, zoals de digitale workshop Minder piekeren en de coachapp VGZ Mindfulness. Neem een kijkje op vgz.nl/gezondleven.

Samen voorop in gezondheid en zorg

Verzeker je bij VGZ via onze website, dan ben je niet alleen nu uitstekend verzekerd, maar ook in de toekomst. Als coöperatie werken zij samen aan een gezonder Nederland en een toekomstbestendige zorg. Zorg die goed, toegankelijk én betaalbaar is en blijft. Ontdek meer. Kijk op vgz.nl/beveiligingsbranche

Overstappen naar VGZ?

Kijk op vgz.nl/beveiligingsbranche en ontdek alle voordelen. Je kunt ieder jaar in het najaar overstappen (uiterlijk 31 december).

Hoe herken ik een neppe mail of sms?

Vertrouwenspersoon voor beveiligers


Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie en kun je dit niet bespreken in je bedrijf, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de beveiligingsbranche.

Er worden geen kosten in rekening gebracht bij de eerste gesprekken.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

 • Luisteren en eerste opvang bieden over vertrouwelijke zaken
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • Informeren over andere oplossingsmogelijkheden
 • Eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zet pas stappen als jij daarvoor toestemming geeft. Bij het contact staan integriteit en vertrouwelijkheid centraal. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Hoe contact opnemen?

Bel met Emergenz: 040-2350131
Of zoek contact via de website van Emergenz

Emergenz, expert op het gebied van persoonlijk welzijn, is vertrouwenspersoon voor de beveiligingsbranche.

Crisisadvisering, Opvang en Hulpverlening

Hulp na ingrijpende gebeurtenissen – voor beveiligers

Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt op het werk zoals agressie of intimidatie en lukt het niet dit op eigen kracht verwerken? Bespreek dit met je werkgever, dan kun je hulp krijgen van het Instituut voor Psychotrauma (IVP).

Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden: 

 • Opvang: Als je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt, kun je daarvoor direct of kort erna opvang krijgen. Deze opvang bestaat uit één of meer individuele gesprekken. Als meerdere mensen tegelijk betrokken zijn geweest bij een ingrijpende gebeurtenis, kan een groepsopvang plaatsvinden.
 • Behandeling: Als je langer dan een paar weken last blijft houden van stressreacties na een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld het steeds denken aan de gebeurtenis, slecht slapen, schrikachtig en/ of emotioneel zijn), dan is het raadzaam met een professional die gespecialiseerd is in psychotrauma, te werken aan de verwerking van de gebeurtenis.

De werkgever betaalt de kosten van de opvang of zorg.

Werkwijze IVP – voor werkgever 

Niet spoedeisende gevallen

Werknemer bespreekt met werkgever dat hulp nodig is of werkgever kaart dit zelf bij werknemer aan. Vervolgens meldt werkgever de medewerker aan bij IVP door te bellen naar 020-8407620. Werkgever geeft de gegevens van de medewerker door en geeft een korte schets van het voorval. IVP geeft een kostenindicatie (op voorhand) en neemt vervolgens contact op met de medewerker om het hulpverleningstraject in gang te zetten. 

Crisisopvang en -advisering in spoedeisende gevallen (24/7) 

Werkgever belt tijdens kantooruren naar 020-8407620 en buiten kantooruren naar het noodnummer: 088-3305112.

Tarieven: Werkgevers die afdragen aan SFPB hebben recht op het contractantentarief; klik hier voor de tarieven.

Meer informatie over IVP

Financieel fit: Geldplannen van Startpunt Geldzaken

Om zowel de werkgevers als de werknemers in de beveiligingsbranche te ondersteunen is Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging een samenwerking aangegaan met Startpunt Geldzaken. Dit initiatief maakt onderdeel uit van Nibud. Startpunt Geldzaken biedt een aantal online gratis diensten voor medewerkers om beter om te gaan met geld of om hen te ondersteunen wanneer ze financiële problemen hebben. De geldplannen zijn online beschikbaar voor de beveiligingsbranche. Deelname is op vrijwillige basis en volledig anoniem.

Bedrijven worden door medewerkers met financiële problemen geconfronteerd met kosten voor loonbeslagen, frequenter en langer ziekteverzuim en een toename van bedrijfsrisico’s. Preventie, vroegtijdige signalering en een adequate aanpak van geldzorgen is vereist.

Startpunt Geldzaken stelt op basis van een beperkt aantal eenvoudig te beantwoorden vragen vast, hoe uw financiële situatie er voor staat. Vervolgens wordt u naar een geldplan geleid, aan de hand waarvan u uw situatie kunt versterken.

Kom uit de geldzorgen

Heb je financiële problemen? Met het geldplan 'Kom uit de geldzorgen' word je stapsgewijs geholpen om de financiële situatie in kaart te brengen en acties te ondernemen om uit de zorgen te komen.

Kom je af en toe geld tekort?

Als je moeite hebt met rondkomen, dan worden tips gegeven om inkomsten en uitgaven in balans te brengen en zo mogelijk elke maand wat geld over te houden.

Gemiddeld wordt met het geldplan 'Beter rondkomen' een bedrag van € 170,- per maand aan besparingen en/of extra inkomen gerealiseerd.

Heb je geld over?

Als je geld over hebt, kies dan voor het geldplan 'Sparen, aflossen of beleggen?' Je wordt dan geholpen bij je keuze om te sparen, af te lossen of te beleggen.

Startpunt Geldzaken geeft geen financieel advies, maar biedt een wegwijzer naar een gezonde financiële toekomst.

Financiële coachingFinanciële coaching: samen met jou het verschil maken 

Financiële zorgen: iedereen kan hiermee te maken krijgen. Vaak door gebeurtenissen die het leven flink veranderen, zoals een scheiding of ziekte. Er komt dan veel op je af. Ook financieel. Soms leidt dit tot financiële problemen waar je zelf geen oplossing meer voor ziet. Je hebt misschien zelfs al te maken met een loonbeslag. 

Met hulp van een financieel coach (budgetcoach) van Sammen krijg je weer overzicht in je financiën. Samen kijken we naar de oorzaak van de problemen om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe schulden bij komen. 

Wat je probleem ook is, we hebben de jarenlange ervaring om elk financieel probleem bij de bron aan te pakken. Samen met jou gaan we het oplossen en voorkomen we bovendien dat je opnieuw financiële zorgen krijgt. 

De Beveiligingsbranche heeft afspraken gemaakt met Sammen Financiële coaching om zowel medewerkers als werkgevers in de branche te ondersteunen. De werkgever betaalt de kosten van coaching, waardoor de medewerker geen financiële belemmering ervaart voor het zoeken en accepteren van hulp. Meer info over wat Sammen doet bij financiële coaching bij schulden staat in de brochure; daarnaast vind je meer informatie over andere diensten van Sammen in de dienstenwijzer en natuurlijk op de website van Sammen.

Sammen ondersteunt met de volgende diensten:

 • Financiële coaching bij financiële problemen of levensgebeurtenissen.
 • Financiële coaching als voorwaarde bij verstrekken voorschot of lening door de werkgever of een Sociaal Fonds.
 • Gesprekken waarbij inzicht in persoonlijke financiën een rol speelt bij het maken van keuzes in het kader duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Bijvoorbeeld de financiële gevolgen van eerder stoppen met werken en begeleiding naar pensioen.
 • Workshops en trainingen voor medewerkers.
 • Trainingen voor leidinggevenden en HRM (zoals gespreksvoering bij loonbeslag).
 • Het formuleren van beleid rondom financiële zaken op de werkvloer.

Hoe financieel weerbaar ben jij?

Loonbeslag

Dat is schrikken; een deurwaarder heeft beslag op je salaris gelegd. Krijg je deze maand minder salaris omdat er loonbeslag is gelegd? Dan lijkt het misschien dat je hier niets meer aan kan doen. Niets is minder waar! Zo kan het bedrag dat je nog wel krijgt betaald, misschien verhoogd worden. Hoe dan?

Download onze infographic over loonbeslag. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om jouw beslagvrije voet te controleren of een voorbeeldbrief voor een deurwaarder te vinden.

Benieuwd wat Sammen voor je kan doen?

Heb je vragen over wat Sammen voor jou of een medewerker kan doen? Stuur een e-mail naar info@sammen.nl of neem telefonisch contact op via 088-6606200. We bespreken de situatie met je. We adviseren je over de mogelijkheden die je hebt als werkgever. Wanneer je een medewerker aanmeldt, maken we op korte termijn een afspraak met hem/haar voor de inventarisatie. In geval van een crisissituatie maakt de coach haar agenda vrij om zo snel mogelijk contact op te nemen.

Adviesgesprek aanvragen

Heb je als ondernemer, HR-functionaris, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad behoefte aan voorlichting of advies op het gebied van arbo of arbeidsmarkt, vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Geef aan waar je vragen over hebt of meer informatie over wenst te ontvangen en het secretariaat neemt contact met je op.

Vragen kunnen gaan over:

 • De Arbocatalogus
 • De branche-RI&E
 • Het HR-pakket
 • Functiebelastingsprofielen
 • Personeelshandboek
 • Etc.

Adviesgesprek aanvragen

Hoe financieel weerbaar ben jij?

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid