Beroepspraktijkvorming
Theorie op school, het vak leer je in de praktijk

Kwaliteitsbevorderende Dienstverlening

Gerichte dienstverlening aan en toezicht op beveiligingsbedrijven: dat is de kern van de overeenkomst Kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD) tussen het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en de stichting eX:plain. De overeenkomst bevat heldere afspraken over de kwaliteitszorg door eX:plain, met name waar het gaat om bedrijven die het praktijkgedeelte verzorgen van de opleiding Beveiliger. Dit is mede een uitvloeisel van de regeling bij de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR). De KBD geldt voor alle leerbedrijven voor de opleiding Beveiliger.

Eisen om beveiligers op te leiden

Om met aspirant-beveiligers te mogen werken, moet een leerbedrijf dat erkend is voor de kwalificatie Beveiliger voldoen aan bepaalde wettelijke eisen: medewerkers mogen bijvoorbeeld maximaal een jaar ongediplomeerd – maar in opleiding voor het mbo-diploma – beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Beveiligingsbedrijven hebben de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd.

Dienstverlening

Er is onderscheid tussen dienstverlening aan bedrijven die zelf opleiden en activiteiten voor de hele branche. Voor de eerstgenoemde betaalt een leerbedrijf per aspirant-beveiliger een jaarlijks, in samenspraak met het opleidingsfonds, vast te stellen bedrag aan de stichting eX:plain. Hiervoor kan het bedrijf rekenen op o.a. de volgende zaken:

  • ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding;
  • coaching van de praktijkopleider;
  • aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen.

Daarnaast voert eX:plain diensten uit voor de bedrijfstak als geheel. Hierbij gaat het onder meer om: 

  • controle op specifieke regels in relatie tot opleiden in de cao;
  • toezicht op naleving van wettelijke regels;
  • informatie over V-learning.

Met dit alles zetten het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en eX:plain een stap in de kwaliteitsbevordering binnen de beveiligingssector. Niet alleen de branche, maar ook de overheid en de opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan professionaliteit van bedrijven en hun medewerkers. De overeenkomst helpt bedrijven om aan deze eisen te voldoen.