Lees het nieuws

Belonen

Uitspraak Sociale Commissie inzake Week 53

06-04-2021

De Sociale Commissie heeft geconcludeerd dat er in de cao Particuliere Beveiliging geen afspraken zijn gemaakt over Week 53 in zijn algemeen en ook niet over hoe bepaalde cao-artikelen in de 53e week moeten worden toegepast. De Sociale Commissie kan hier daarom ook geen inhoudelijke uitspraak over doen. Dit betekent dat er hier helaas nog onduidelijkheid over blijft bestaan in de praktijk. De eerstkomende keer dat een jaar 53 weken heeft is in 2026. Cao-partijen streven ernaar voor die tijd afspraken te maken en in de cao vast te leggen.

Cao tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

03-02-2021

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Voor wat betreft de rechten en plichten is er inhoudelijk aan de cao artikelen niets veranderd. We delen het resultaat graag met jullie. Bekijk nu de vernieuwde cao tekst. Lees meer

Indexatie 2021

11-01-2021

Met ingang van loonperiode 3 2021 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd.   Lees meer

Werken

RI&E uitgebreid met Covid-19 vragenlijst

03-05-2021

De branche-RI&E is uitgebreid met een aanvullende vragenlijst voor de Covid-19-pandemie. Hiermee kun je corona-risico’s voor je werknemers inventariseren en een plan van aanpak opstellen. De eerste werkgevers hebben al gebruikgemaakt van de vragenlijst, die is erkend door het Steunpunt RI&E. Heeft jouw bedrijf tot 25 werknemers in dienst, dan is toetsing niet nodig bij gebruik van de RI&E. Voor grotere werkgevers is onze branche-RI&E natuurlijk ook een belangrijk instrument, ook in het licht van de nieuwe vragenlijst. Lees meer  

Gratis Workshop ‘De impact van een ingrijpende gebeurtenis’ (VOL)

13-04-2021

Agressie, intimidatie of geweld? Hoeveel impact hebben ingrijpende gebeurtenissen op collega’s binnen jouw bedrijf? Hoe wordt erop gereageerd, wat zijn jouw ervaringen en hoeveel weet je ervan? Neem deel aan de online workshop op woensdag 12 mei (09.30 – 12.00 uur), speciaal voor HRM, P&O en leidinggevenden. Beperkt aantal plaatsen (vol=vol). Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Op 5 juli organiseren we ook een workshop speciaal voor beveiligers zelf.

Overstappen naar VGZ

31-12-2020

Wist je dat je als medewerker van de Beveiligingsbranche bij VGZ uitstekend verzekerd bent?   Lees meer  

Gearchiveerde berichten