Actueel

Belonen

Rechter maakt einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de beveiligingsbranche

30-07-2021

De rechtbank heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Op 4 mei 2019 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Door de rechtbank is nu bevestigd dat er sprake is van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die de rechtbank ook meteen heeft teruggedraaid. Dit betekent dat het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB met terugwerkende kracht per 4 mei 2019 geldt voor alle particuliere beveiligingsbedrijven. Deze bedrijven moeten zich aan dezelfde cao (de cao PB) houden.

Uitspraak Sociale Commissie inzake Week 53

06-04-2021

De Sociale Commissie heeft geconcludeerd dat er in de cao Particuliere Beveiliging geen afspraken zijn gemaakt over Week 53 in zijn algemeen en ook niet over hoe bepaalde cao-artikelen in de 53e week moeten worden toegepast. De Sociale Commissie kan hier daarom ook geen inhoudelijke uitspraak over doen. Dit betekent dat er hier helaas nog onduidelijkheid over blijft bestaan in de praktijk. De eerstkomende keer dat een jaar 53 weken heeft is in 2026. Cao-partijen streven ernaar voor die tijd afspraken te maken en in de cao vast te leggen.

Werken

Webinar ‘De wereld achter de broninhouding door het CAK’ op 7 september

02-09-2021

Financiële problemen of gebrek aan financieel inzicht belemmeren het functioneren. Het werkt in alles door, niet alleen privé, zeker ook op de werkvloer. Het Servicecentrum heeft afspraken gemaakt met Sammen om zowel medewerkers als werkgevers in de Beveiligingsbranche te ondersteunen. In samenwerking met Zorgverzekeringslijn organiseert Sammen op 7 september om 09.00 uur een webinar waarin zij al jullie vragen over zorgverzekeringsschulden en het CAK beantwoorden. Vragen zoals: Wat zijn je verplichtingen als werkgever als het CAK overgaat tot bronheffing? Wat zijn de gevolgen voor een medewerker, hoe kun je deze ondersteunen? En hoe zit het met de privacy? En wellicht heb je zelf al een vraag over dit onderwerp of een situatie die je wilt voorleggen. Stuur deze naar info@sammen.nl, dan wordt jouw vraag/situatie beantwoord tijdens het webinar. Niki van Loon van Zorgverzekeringslijn en Pauline Mulder van Sammen presenteren dit webinar op dinsdag 7 september van 09.00 tot 10.00 uur. Zo ben je binnen een uurtje weer helemaal up-to-date. Wil je meedoen, meld je gratis aan via deze link op website van Sammen.

RI&E uitgebreid met Covid-19 vragenlijst

03-05-2021

De branche-RI&E is uitgebreid met een aanvullende vragenlijst voor de Covid-19-pandemie. Hiermee kun je corona-risico’s voor je werknemers inventariseren en een plan van aanpak opstellen. De eerste werkgevers hebben al gebruikgemaakt van de vragenlijst, die is erkend door het Steunpunt RI&E. Heeft jouw bedrijf tot 25 werknemers in dienst, dan is toetsing niet nodig bij gebruik van de RI&E. Voor grotere werkgevers is onze branche-RI&E natuurlijk ook een belangrijk instrument, ook in het licht van de nieuwe vragenlijst. Lees meer  

Gratis Workshop ‘De impact van een ingrijpende gebeurtenis’ (VOL)

13-04-2021

Agressie, intimidatie of geweld? Hoeveel impact hebben ingrijpende gebeurtenissen op collega’s binnen jouw bedrijf? Hoe wordt erop gereageerd, wat zijn jouw ervaringen en hoeveel weet je ervan? Neem deel aan de online workshop op woensdag 12 mei (09.30 – 12.00 uur), speciaal voor HRM, P&O en leidinggevenden. Beperkt aantal plaatsen (vol=vol). Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Op 5 juli organiseren we ook een workshop speciaal voor beveiligers zelf.

Gearchiveerde berichten