Lees het nieuws

Belonen

Wijziging toegang reiskostenprogramma

17-01-2019

Maak je via de pc of smartphone gebruik van het reiskostenprogramma? De URL naar het reiskostenprogramma is aangepast, klik hier voor de nieuwe link. Vanaf 28 februari zal het oude IP adres geheel ontkoppeld worden en niet meer beschikbaar zijn.   Lees meer

Salarisschaal per loonperiode 13 2018 per uur en per 4 weken staat online

08-11-2018

    Lees meer

Onderhandelingsresultaat cao PB

19-09-2018

Vakorganisaties FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en De Unie Security en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben dinsdag 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor 5 jaar. Het onderhandeligsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden en de Nederlandse Veiligheidsbranche: zij stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de achterbannen instemmen is er een akkoord. Daarna zullen partijen gezamenlijk stappen zetten om de cao vorm te geven. Lees hier het onderhandelingsresultaat. Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.

SFPB en SOBB fuseren

04-09-2018

De activiteiten en het bestuur van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) worden ondergebracht bij Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Hiertoe hebben de besturen van de paritaire stichtingen besloten. De fusie is van kracht per 31 augustus 2018.   Lees meer

Gearchiveerde berichten