Opleiden

  Aanpassingen ivm COVID-19

  29-11-2020

  Het Coronavirus stelt ons nog steeds op de proef en dat betekent dat we de social distance in acht moeten blijven nemen. Lees meer   Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd. Lees meer  

  Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd.

  20-11-2020

  Wegens de regels omtrent COVID-19 is de geldigheid van groene passen gewijzigd. Op 17 november 2020 is de wijziging naar aanleiding van de tijdelijke regeling beveiligers in opleiding in verband met COVID-19 van 5 november 2020 geplaatst in de Staatscourant. De wijziging houdt in dat de legitimatiebewijzen (groene passen) van beveiligers in opleiding in afwijking van het bepaalde in artikel 5, vierde lid, van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus met 12 maanden wordt verlengd indien de aanvankelijke periode van 12 maanden verloopt in de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021. Groene pashouders en de beveiligingsorganisaties op wiens aanvraag de legitimatiebewijzen zijn verstrekt, worden door de afdelingen korpscheftaken in de eenheden schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging.

  Nieuwe trainingen van start

  22-07-2019

  Je verder ontwikkelen in de Beveiligingsbranche? Dat kan! De Beveiligingsbranche biedt twee nieuwe trainingen aan tegen een gereduceerd tarief.   Lees meer

  Scholingsproject

  24-06-2019

  Vraag jij je wel eens af: Waar sta ik over 5 jaar? Wil ik dit werk tot mijn pensioen blijven doen? Eigenlijk wil ik ander werk doen! Is er een potje waar ik een beroep op kan doen?   Lees meer

  Havenbeveiliging

  18-02-2019

    De politie gaat strenger handhaven op het (laten) verrichten van beveiligingswerkzaamheden op een haven.   Lees meer

  Vakkennis simpel bijhouden, V-learning is de oplossing

  29-05-2018

  Voor en door beveiligers: V-learning wordt samengesteld voor en door beveiligers, ons panel van 60 beveiligers is nauw betrokken bij de invulling en de actualisatie. Meer weten of direct inlogcodes aanvragen: www.vlearning.nl   Lees meer

  Tweede groep Situationeel Leidinggeven

  23-02-2018

  De training Situationeel Leidinggeven is een succes! Dit voorjaar staat er een tweede groep gepland. SLII helpt de leidinggevende te investeren in teamleden, aan vertrouwen te werken en teams te bouwen.   Meld je aan

  Plannen is een vak

  12-01-2018

  8 maart 2018 gaat de Basisopleiding Planner weer van start. Naast de algemene kennis en vaardigheden worden ook specifieke onderwerpen behandeld die herkenbaar zijn voor de planner. Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar voor deze hooggewaardeerde opleiding. Meld je aan!  

  Cursusdata 2018 bekend

  31-10-2017

  De training Situationeel Leidinggeven en Basisopleiding Planner gaan ook in 2018 weer van start. Schrijf je nu in!     Lees meer

  Nieuwe talengids beschikbaar

  08-08-2017

  De populaire talengids is uitgebreid met de talen Spaans, Arabisch en Pools. Bij deze drie talen is ook opgenomen hoe je de woorden en zinnen uitspreekt. Benieuwd? Bestel de talengids.     Bestellen  

  Grote interesse in training Situationeel Leidinggeven

  15-03-2017

  Dit voorjaar start er een tweede training Situationeel Leidinggeven. Schrijf je snel in! Lees meer

  V-factor 2016 in volle vaart gestart

  17-10-2016

  De enige verkiezing voor beveiligers in de particuliere beveiliging is weer gestart: V-factor 2016.   Lees meer

  Train je skills (kosteloos!)

  17-08-2016

  Skills verbeteren in computer-vaardigheden. Beter leren communiceren in het Nederlands, Engels of Duits. Het sectorplan Veiligheid Werkt maakt het mogelijk.     Lees meer

  Sectorplan Veiligheid Werkt

  17-03-2015

  Met verschillende projecten werkt de beveiligingsbranche aan het stimuleren en behouden van werkgelegenheid. Maak gebruik van 50% subsidie die minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt.    Lees meer

  Klantgerichtheid

  22-02-2015

  Representatief, vriendelijk en duidelijk zijn voor bezoekers. Test jezelf op www.beveiligingsvakkennis.nl

  Talengids beveiligers vernieuwd!

  21-11-2014

  De talengids van SOBB voor de beveiliger is een populair boekje onder de beveiligers. De talengids is nu uitgebreid met Duits. Hiermee kan de beveiliger de belangrijkste termen uit het beveiligingsvak in het Engels en Duits verwoorden. De talengids kunt u gratis bestellen. Lees meer

  V-learning: “Het triggert enorm om je kennis op te halen.”

  03-07-2014

  Met V-learning kun je op ieder moment dat het jou uitkomt je vakkennis checken en opfrissen. Regiomanager Noord-Oost Nederland deed met haar team operationeel managers de module Objectbeveiliging en is laaiend enthousiast. Lees meer

  Beveiliger blijft scherp met V-learning

  08-04-2014

  Vakkennis op elk gewenst moment checken. Jezelf een toets afnemen. En een kijkje nemen in het publieke domein. SOBB biedt de gediplomeerde beveiliger een nieuwe, digitale omgeving om altijd up-to-date te zijn. Lees meer over V-learning!

  Aanvragen legitimatiebewijzen via V:base

  03-02-2014

  Vanaf 1 februari 2014 start de aanvraag- procedure voor de legitimatiebewijzen voor beveiliger. De procedure voor de tijdelijke legitmatiebewijzen voor aspirant in opleiding voor beveiliger verloopt nog op de oude manier. Bekijk de handige instructievideo over V:base.

  Belonen

  Cao tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het

  03-02-2021

  De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen. Voor wat betreft de rechten en plichten is er inhoudelijk aan de cao artikelen niets veranderd. We delen het resultaat graag met jullie. Bekijk nu de vernieuwde cao tekst. Lees meer

  Indexatie 2021

  11-01-2021

  Met ingang van loonperiode 3 2021 worden de toeslagen van de functiewaarneming, maaltijdvergoeding, vergoeding voor beschikbaarheid tijdens pauze, consignatievergoeding en de hondenvergoeding met 1,1% geïndexeerd.   Lees meer

  PAWW blijft 0,4% in 2021

  23-12-2020

  De PAWW, de bijdrage voor het derde WW-jaar, wordt niet verhoogd. Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden.  Meer informatie over het derde ww-jaar vindt u op www.SPAWW.nl

  Sociale partners sluiten generatiepact

  10-01-2020

  De volledige regeling van het generatiepact is nu beschikbaar. Lees hier de regeling  

  Digitale formulieren voor vergunningen particuliere beveiliging

  06-12-2019

  In het kader van het project ”Digitaal aanvragen” is er voor het werkproces Wpbr een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld.    Lees meer

  Eindejaarsuitkering

  07-11-2019

  De werknemer die in loonperiode 12 2019 in dienst is ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01%. De uitkering wordt berekend over het basissalaris plus vakantiebijslag. Er wordt dus geen rekening gehouden met de toeslagen. Lees verder

  Salarisschaal per loonperiode 5 2019 per uur en per 4 weken (152 uur) staat online

  06-05-2019

    Inclusief een verhoging van 1,75%.    Lees meer

  Goed sociaal beleid is vitale factor

  08-04-2019

  Op dinsdag 2 april ondertekenden zeven beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een bijeenkomst in Utrecht. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen in het proces van aanbesteden. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars werden enkele kritische kanttekeningen geplaatst.   Lees meer

  Wijziging toegang reiskostenprogramma

  17-01-2019

  Maak je via de pc of smartphone gebruik van het reiskostenprogramma? De URL naar het reiskostenprogramma is aangepast, klik hier voor de nieuwe link. Vanaf 28 februari zal het oude IP adres geheel ontkoppeld worden en niet meer beschikbaar zijn.   Lees meer

  Salarisschaal per loonperiode 13 2018 per uur en per 4 weken staat online

  08-11-2018

      Lees meer

  Onderhandelingsresultaat cao PB

  19-09-2018

  Vakorganisaties FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en De Unie Security en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben dinsdag 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor 5 jaar. Het onderhandeligsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden en de Nederlandse Veiligheidsbranche: zij stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de achterbannen instemmen is er een akkoord. Daarna zullen partijen gezamenlijk stappen zetten om de cao vorm te geven. Lees hier het onderhandelingsresultaat. Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.

  SFPB en SOBB fuseren

  04-09-2018

  De activiteiten en het bestuur van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) worden ondergebracht bij Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Hiertoe hebben de besturen van de paritaire stichtingen besloten. De fusie is van kracht per 31 augustus 2018.   Lees meer

  Financieel Fit

  26-06-2018

  Bent u Financieel Fit? Maak gebruik van de gratis geldplannen. Dit kan anoniem! U krijgt handige tips bij bijvoorbeeld het plan “Beter Rondkomen”.   Lees meer

  Week van de RI&E 2018

  12-06-2018

    Het is deze week alweer de vierde keer de 'week van de RI&E'. Lees onze nieuwsbrief.   Lees meer

  Goed sociaal beleid is vitale factor voor toekomst beveiligingsbedrijven

  07-06-2018

  Op dinsdag 5 juni ondertekenden 16 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Tilburg. De eerstvolgende ondertekensessie is 11 september in Lelystad. Klik hier om u aan te melden, want een goed sociaal beleid is een vitale factor voor de toekomst van uw bedrijf. Lees meer

  Themabijeenkomst cao-controleorgaan

  16-04-2018

  Overweegt u met uw sociale partners een controleorgaan dat toeziet op de naleving van de arbeidsvoorwaarden? Kom er naar luisteren en over praten op 29 mei.     Lees meer

  Beveiligingsbedrijven pleiten voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen

  21-02-2018

  Op woensdag 14 februari ondertekenden 23 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een drukbezochte bijeenkomst bij a.s.r. in Utrecht.  Lees meer

  Winnaar V-factor 2017

  09-10-2017

  Bij de start van de Week van de Veiligheid is de winnaar van de V-factor 2017 bekend gemaakt. Hoewel de jury de drie finalisten evenveel ambassadeur voor het vak vinden, kan er maar 1 winnen.     Lees meer

  Nieuwe cao

  04-10-2017

  De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, De Unie Security en CNV Beveiliging hebben procesafspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe cao.

  Abhilash Sewgobind blogt

  29-08-2017

  Geen enkele beveiliger moet stil willen staan in een veranderende wereld. Abhilash Sewgobind blogt over voorspelbare roosters, camera’s en nieuwe skills voor beveiligers.     Lees meer

  Nieuw: weblog van Daniëlle en Abhilash

  17-07-2017

  Daniëlle Justus en Abhilash Sewgobind gaan elkaar ontmoeten in een blog op veiligheidraaktkiedereen.nl. Hoe kijken zij naar het vak en de veranderingen die op ons afkomen? Volg het weblog.

  Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017

  26-06-2017

  Laat u inspireren op het congres van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017. 16 oktober 2017, van 14.30 - 18.00 uur bij het Art Centre te Delft.   Lees meer

  Nieuwe cao tekst beschikbaar

  03-04-2017

  Vanaf heden kunt u de nieuwe cao tekst waarin bijlagen 6, 13 en 14 zijn aangepast op de website vinden.   Lees meer

  21 beveiligingsbedrijven ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

  13-03-2017

  Op 6 maart 2017 ondertekenden maar liefst 21 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.    Lees meer

  Waarde vakantierecht bij contractwisseling

  02-03-2017

  Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever.   Lees meer

  Nieuwe salaristabellen staan online

  09-02-2017

  De nieuwe salaristabellen per loonperiode 1 2017 staan online.   Lees meer

  Tommy Kerkhofs winnaar V-factor 2016

  26-01-2017

  Objectbeveiliger Tommy Kerkhofs van Safened Security is de winnaar van de V-factor 2016.   Lees meer

  Onderhandelingsresultaat nieuwe cao

  11-01-2017

  Partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao per 1 januari 2017.     Lees meer

  Veranderingen Pensioenfonds

  22-12-2016

  Vanaf 1 januari aanstaande gaat de pensioenadministratie over van Syntrus Achmea naar TKP. Daarvan heeft u wellicht al kennis genomen.   Lees meer

  Oplossingen onderzoek bij aanbevelingen statijden

  30-11-2016

        Lees meer

  Reiskostenprogramma 2017

  23-11-2016

  Met ingang van loonperiode 1 2017, die start op 1 januari 2017, geldt het actuele reiskostenprogramma. Elk jaar wordt de afstandentabel in het reiskostenprogramma geactualiseerd.   Lees meer

  HRF-agents Schiphol opnieuw gemeten

  06-07-2016

  Van de aanvullende metingen kunt u het rapport lezen.     Lees meer

  E-nieuwsbrief van uw Pensioenfonds

  03-03-2015

  Steeds meer informatie is op internet te vinden. En steeds meer organisaties versturen hun post digitaal. Ook Pensioenfonds Particuliere Beveiliging gaat met de tijd mee.   Lees meer

  Campagne Veiligheid raakt iedereen positief beoordeeld

  24-02-2015

  Na anderhalf jaar campagne voeren, met een deskundig comité van aanbeveling en enthousiaste facebookaanhangers, is gemeten wat werkgevers en werknemers vinden van Veiligheid raakt iedereen. De teneur is positief.   Lees meer

  Pensioenfonds organiseert ‘webinar’

  16-02-2015

  Op 19 februari 2015 organiseert het bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiling een online seminar ofwel een “webinar” voor werkgevers in de branche.  Lees meer

  Evaluatie nieuw roostersysteem afgerond

  12-12-2014

  Vanaf loonperiode 10 2013 is de cao ingrijpend veranderd. Begin december 2014 heeft Syntro de evaluatie van de gevolgen van al deze veranderingen afgerond.     Lees meer

  Estrella Perez wint V-factor Vrouw

  28-11-2014

  Zij is gastvrij maar ook een speurneus met voorbeeldfunctie.       Lees meer

  Akkoord over statijden Schiphol

  28-10-2014

  In navolging van de afspraak aan de cao-tafel hebben de Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond aanvullende afspraken gemaakt over de statijden op Schiphol. De afspraken worden opgenomen in de cao. Belangstellenden kunnen de nieuwe afspraken hier lezen. Lees meer 

  Volledige cao nu beschikbaar

  23-10-2014

  De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond zijn een nieuwe cao overeengekomen. De cao geldt van 1 oktober 2014 tot 1 juli 2015. De tekst is nu te downloaden. Lees meer

  Afspraken over statijden Schiphol

  07-10-2014

  Vóór 1 oktober hebben De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond afspraken gemaakt die passen op de nieuwe werkvloer. De afspraken gaan in op 3 juni 2015. Lees meer

  Cao Particuliere Beveiliging

  26-09-2014

  De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond zijn een nieuwe cao overeengekomen. Het totaal overzicht van de nieuwe afspraken kunt u hier lezen. Lees meer.

  Uiterlijk in juni vakantiebijslag

  27-05-2014

  Uiterlijk in de maand juni moet de vakantiebijslag worden betaald. Deze wordt berekend over: Basissalaris Meeruren Toeslag bijzondere uren inclusief de toeslag in het ziektegeld Feestdagentoeslag Structureel overwerk (inclusief de overwerktoeslag) Overige vaste toeslagen Ook de toeslag in het vakantieloon over de loonperiode 5 tot en met 9 2013 moet in 2014 nog meegenomen worden.

  Koningsdag

  16-04-2014

  Met de komst van Willem-Alexander als koning heeft Koninginnedag plaats gemaakt voor Koningsdag en wel op 27 april van enig jaar, behalve als 27 april op een zondag valt. Dan wordt Koningsdag gevierd op de zaterdag ervóór. Lees meer.

  V-factor 2013 gewonnen door Gerard van Manen

  03-04-2014

  Beveiliger Gerard van Manen (22) van Securitas is de winnaar van de V-factor 2013. Volgens de vakjury is hij ambitieus en streeft hij ernaar om het beveiligingsvak op een hoger niveau te brengen. Lees meer over de finale van de V-factor.  

  Kom naar de finale van V-factor

  17-02-2014

  Wie heeft de V-factor in de beveiligingsbranche? Zes beveiligers strijden om de felbegeerde titel. Een vijfkoppige vakjury velt het eindoordeel. De uitreiking vindt plaats tijdens ASIS op 3 april in Den Haag. Belangstellenden zijn van harte welkom van 13.30 - 14.15 uur in het Technology & Solutions Theatre (TST). Toegang is gratis. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot 22 maart. Doe het snel, want vol = vol!  noodzakelijk en kan tot 22 maart. Doe het snel, want vol = vol!

  Wie wint de V-factor 2013?

  27-01-2014

  Stemmen kan tot 15 februari a.s.!

  Update reiskostenprogramma

  06-01-2014

  Op de website vind u de update van het reiskostenprogramma welke vanaf loonperiode 1 geldig is. Licentiehouders ontvangen de cd-rom in de week van 6 januari.  

  Beveiliger vat winkeldieven in de kraag

  24-12-2013

  Bekijk de video.

  Winnaar V-factor november

  13-12-2013

  “Als meisje van 3 wist ik het al” “Beveiligen is niet één ding, elke dag is anders. Er gebeuren altijd wel onverwachte dingen. En soms kun je door snel reageren, problemen voorkomen. Dat maakt het vak zo leuk. Verschillende mensen vragen verschillende reacties. Ik bén gewoon een beveiliger.” Aan het woord is Sil Eskes, al ruim 15 jaar werkzaam in de beveiliging. “Als meisje van drie jaar wilde ik politieagent worden. Helaas stuurde mijn moeder mij naar de huishoudschool, waardoor ik in eerste instantie ander werk heb gedaan. Maar uiteindelijk ben ik toch in de beveiliging terecht gekomen.” Een bewuste keuze waar Sil nooit spijt van heeft gehad. “Ik ben geen vechter, ik los alles op met mijn mond. Met praten kun je zoveel bereiken. Praten én goed luisteren!” Naast haar beveiligingswerkzaamheden heeft Sil de wens om haar vakkennis en vaardigheden over te brengen aan aspirant-beveiligers. “Mijn jarenlange praktijkervaring kan ik daarbij goed gebruiken.” Sil vindt het een hele eer om als maandwinnaar de branche te mogen vertegenwoordigen. “Het gaat zeker een mooie en leuke eindstrijd worden.” Collega’s, familie en vrienden, iedereen wordt geënthousiasmeerd om te gaan stemmen. “Het belangrijkste is echter dat beveiligen als vak op de kaart wordt gezet. Het is veelzijdig, gevarieerd werk. Er wordt echt iets van je gevraagd. En je kunt er zoveel mee. Ik hoop dat we dat bereiken met de V-factor. Eigenlijk maakt het dan niet zoveel uit wie er wint.” Sil Eskes (52)Werkgever: CTSN B.V.Functies: breed inzetbaar, objectbeveiliging, receptie- en baliewerkzaamheden, boa en toezichthouderWerkzaam in beveiliging: ruim 15 jaar Heb jij net als Sil de V-factor? Doe dan mee met de verkiezing op Facebook en maak kans op de iPad!  

  Pensioen

  25-11-2013

  Beste beveiliger wat weet u al van de nieuwe pensioenregeling 2014? Bekijk het filmpje.

  Winkeldieven overrompelen beveiliger. Of toch niet?

  22-11-2013

  Nieuwe video Veiligheid raakt iedereen in de maak.

  Van zomer naar wintertijd

  25-10-2013

  De werknemer die een dienst heeft waarin de wisseling van de zomer- naar de wintertijd valt, heeft recht op betaling van de werkelijk gemaakte uren van de dienst.

  Jury V-factor staat op scherp

  15-10-2013

  De jury van de V-factor is geformeerd en bestaat uit Stephan Kapma (coach / trainer), Martin Langbroek (Territory Asset Protection Manager Continental Europe Shell International), Fred Panneman (beveiliger en lid Comité van Aanbeveling Veiligheid raakt iedereen), Duco Hoep (secretaris SOBB), en Rob Hamberg (Beveiliging Nieuws). De verkiezing onder beveiligers is een online initiatief van sociale partners in de beveiligingsbranche. De V-factor is op de helft, kandidaten kunnen zich op Facebook melden voor de oktoberronde. Elke maandwinnaar kan een cadeaubon van 50 euro tegemoet zien en maakt kans op de hoofdprijs, een iPad. De verkiezing wil het rolmodel laten zien: beveiligers die actief inspelen op hun omgeving, communicatief zijn en vertrouwen opwekken. Stephan Kapma, jurylid V-factor: “Voor mij is dit voor elke beveiliger het belangrijkste: ervoor staan als het nodig is ongeacht de situatie, niet één keer maar steeds weer. De beveiliger heeft te allen tijde de regie over de situatie of weet die te herstellen.” William Veenstra (juli), Murat Esen (augustus) en Gerard van Manen (september) hebben de V-factor. Alle maandwinnaars doen automatisch mee in de finale (slotronde) begin 2014. De winnaar wordt bepaald door het aantal uitgebrachte stemmen in de slotronde en het oordeel van de vakjury. De V-factor maakt deel uit van de branchecampagne Veiligheid raakt iedereen.

  Cao 1 juli 2012 t/m 30 september 2013 loopt door

  30-09-2013

  De arbeidsvoorwaarden voor de particuliere beveiliging zoals overeengekomen en vastgelegd in de cao 1 juli 2012 t/m 30 september 2013 lopen ook na 30 september 2013 door tot 1 oktober 2014.

  Hoe beleeft u uw rooster?

  25-09-2013

  Vanaf het begin van periode 10 zijn er andere regels in de cao van kracht. Werkgevers en  vakorganisaties hebben afgesproken alle wijzigingen te evalueren. Dat doen we met 3 verschillende onderzoeken.

  De nieuwe cao

  05-07-2013

  Er zal veel veranderen met de nieuwe cao. Informatie hierover kunt u lezen in de speciale cao-krant. Werkgevers kunnen voor hun werknemers de gratis cao-krant bestellen.

  Werken

  Overstappen naar VGZ

  31-12-2020

  Wist je dat je als medewerker van de Beveiligingsbranche bij VGZ uitstekend verzekerd bent?   Lees meer  

  Succesvolle Regiobijeenkomst

  31-05-2018

  De eerste regiobijeenkomst “De vitale Beveiliger”  in Dordrecht op 29 mei 2018 is gewaardeerd met een 7,5 door uw collega’s. Kom naar één van de volgende bijeenkomsten in het land. Lees meer en meld u aan!   Lees meer

  Financieel Fit

  19-02-2018

  Bent u Financieel Fit? Maak gebruik van de gratis geldplannen. Dit kan anoniem! U krijgt handige tips bij bijvoorbeeld het plan “Beter Rondkomen”.   Lees meer

  Maak gebruik van het branchecollectief van VGZ voor uw ziektekostenverzekering!

  06-12-2017

      Lees meer

  Succesvolle branchebijeenkomst De Veilige Beveiliger

  16-11-2017

  Zo’n zestig HR-medewerkers, directeuren, arbo-coördinatoren, beveiligers en preventiemedewerkers zijn te gast tijdens de branchemiddag De Veilige Beveiliger op 14 november 2017. Het centrale onderwerp: zorgt de beveiliger alleen voor de veiligheid van uw klant of denkt hij ook aan de eigen veiligheid?      Lees meer

  Branche RI&E aangepast

  27-06-2017

  Het Servicecentrum heeft de branche RI&E laten aanpassen. Deze aanpassingen hebben te maken met de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker.   Lees meer

  Week van de RI&E

  13-06-2017

  Gezond en veilig werken = succes!Tevreden medewerkers, productiviteit en continuïteit. Ook de RI&E maakt deel uit van zakelijk succes. Ontdek het thema van de week van de RI&E (12 t/m 16 juni 2017).   Lees meer

  Kom uit de geldzorgen!

  19-05-2017

  Startpunt Geldzaken heeft sinds kort het derde geldplan gereed: Kom uit de geldzorgen. Dit geldplan is gericht op huishoudens met financiële problemen.    Lees meer

  Nieuwe zorgcollectiviteit met hoge kortingen

  09-11-2016

  Het Servicecentrum heeft via VGZ een nieuwe zorgcollectiviteit tot stand gebracht, met hoge premiekortingen voor werkgevers en medewerkers in de Beveiligingsbranche.     Lees meer

  Kom uit de geldzorgen

  19-10-2016

  Startpunt Geldzaken heeft sinds kort het derde geldplan gereed: Kom uit de geldzorgen.   Lees meer

  Arbocatalogus in de Tweede Kamer

  28-09-2016

  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief naar de Tweede Kamer over de aanpak van ongewenste omgangsvormen onze Arbocatalogus als goed voorbeeld gebruikt.    Lees meer

  Save the date Nationale Meewerkweek: doet u ook mee?

  20-07-2016

  Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging ondersteunt de Nationale Meewerkweek. Wanneer u meedoet, dan levert deelname u het nodige op.   Lees meer

  Het Servicepakket uitgebreid met eerstelijns traumaopvang

  12-07-2016

  Wat doet u als uw medewerker een schokkende ervaring heeft meegemaakt? Denk aan een overval, een sterfgeval, een (bedrijfs)ongeval of een geweldsdelict.      Lees meer

  Wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016

  06-07-2016

  Op 1 juli 2016 treedt de wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) in werking. De wet HvK voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders (HvK).   Lees meer

  Geslaagde branchebijeenkomst

  09-06-2016

  Op 24 mei heeft het Servicecentrum Particuliere Beveiliging een branchebijeenkomst georganiseerd met het thema "Beveiligen met een sociale bril".      Lees meer

  Instructiefilmpje branche RI&E

  08-04-2015

  Bekijk nu het instructiefilmpje van de Online RI&E voor de Beveiligingsbranche en vraag uw account aan! Lees meer

  V-personeelswijzer

  02-04-2015

  V-personeelswijzer is het online personeelshandboek speciaal voor de beveiligingsbranche. Blader er eenvoudig doorheen en maak een keuze uit de tientallen downloads.      Lees meer

  Aantrekkelijke korting voor beveiligers

  02-12-2014

  De premie voor de collectieve zorgverzekering 2015 voor de beveiligingsbranche is bekend.     Lees meer

  Succesvolle branchebijeenkomst!

  06-11-2014

  Op 4 november 2014 heeft de branchebijeenkomst Servicecentrum Particuliere beveiliging plaatsgevonden. Bekijk de foto's! Lees meer

  Wanneer professionele zorg nodig is!

  05-11-2014

  Het kan iedereen overkomen: psychische of lichamelijke klachten. Of u moet door omstandigheden reïntegreren of op zoek naar ander werk. Daar wilt u snel iets aan doen. Maak dan gebruik van het Servicepakket.   Lees meer       

  Branchebijeenkomst 4 november 2014

  08-10-2014

  Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging organiseert op dinsdag 4 november 2014 een branchebijeenkomst speciaal voor professionals in de branche.   Lees meer

  Vernieuwde Online branche RI&E

  25-03-2014

  De branche RI&E voor de Beveiligingsbranche is geactualiseerd en deze nieuwe online versie van de RI&E is nu beschikbaar! Met de RI&E zet u de arbeidsrisico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken! Vraag nu uw RI&E account aan!

  Vertrouwenspersoon voor de Beveiligingsbranche

  14-01-2014

  Vanaf deze maand kunnen werknemers en werkgevers een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

  Actuele berichten