Nieuws overzicht tag: Cao

Opleiden

Nieuwe trainingen van start

22-07-2019

Je verder ontwikkelen in de Beveiligingsbranche? Dat kan! De Beveiligingsbranche biedt twee nieuwe trainingen aan tegen een gereduceerd tarief.   Lees meer

Scholingsproject

24-06-2019

Vraag jij je wel eens af: Waar sta ik over 5 jaar? Wil ik dit werk tot mijn pensioen blijven doen? Eigenlijk wil ik ander werk doen! Is er een potje waar ik een beroep op kan doen?   Lees meer

Havenbeveiliging

18-02-2019

  De politie gaat strenger handhaven op het (laten) verrichten van beveiligingswerkzaamheden op een haven.   Lees meer

Tweede groep Situationeel Leidinggeven

23-02-2018

De training Situationeel Leidinggeven is een succes! Dit voorjaar staat er een tweede groep gepland. SLII helpt de leidinggevende te investeren in teamleden, aan vertrouwen te werken en teams te bouwen.   Meld je aan

Plannen is een vak

12-01-2018

8 maart 2018 gaat de Basisopleiding Planner weer van start. Naast de algemene kennis en vaardigheden worden ook specifieke onderwerpen behandeld die herkenbaar zijn voor de planner. Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar voor deze hooggewaardeerde opleiding. Meld je aan!  

Cursusdata 2018 bekend

31-10-2017

De training Situationeel Leidinggeven en Basisopleiding Planner gaan ook in 2018 weer van start. Schrijf je nu in!     Lees meer

Belonen

Rechter maakt einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de beveiligingsbranche

30-07-2021

De rechtbank heeft op 20 juli 2021 de uitspraak gedaan dat ook VBe NL leden de cao Particuliere Beveiliging (hierna: ‘cao PB’) moeten toepassen. Op 4 mei 2019 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dispensatie verleend aan leden van de VBe NL, zodat zij niet gehouden waren de cao PB na te leven. Maar de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV en CNV vonden dat dit niet klopte. Door de rechtbank is nu bevestigd dat er sprake is van een “onrechtmatige dispensatieverlening” die de rechtbank ook meteen heeft teruggedraaid. Dit betekent dat het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao PB met terugwerkende kracht per 4 mei 2019 geldt voor alle particuliere beveiligingsbedrijven. Deze bedrijven moeten zich aan dezelfde cao (de cao PB) houden.

Sociale partners sluiten generatiepact

10-01-2020

De volledige regeling van het generatiepact is nu beschikbaar. Lees hier de regeling  

Digitale formulieren voor vergunningen particuliere beveiliging

06-12-2019

In het kader van het project ”Digitaal aanvragen” is er voor het werkproces Wpbr een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld.    Lees meer

Eindejaarsuitkering

07-11-2019

De werknemer die in loonperiode 12 2019 in dienst is ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01%. De uitkering wordt berekend over het basissalaris plus vakantiebijslag. Er wordt dus geen rekening gehouden met de toeslagen. Lees verder

Salarisschaal per loonperiode 5 2019 per uur en per 4 weken (152 uur) staat online

06-05-2019

  Inclusief een verhoging van 1,75%.    Lees meer

Salarisschaal per loonperiode 13 2018 per uur en per 4 weken staat online

08-11-2018

    Lees meer

Onderhandelingsresultaat cao PB

19-09-2018

Vakorganisaties FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en De Unie Security en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben dinsdag 18 september 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao voor 5 jaar. Het onderhandeligsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden en de Nederlandse Veiligheidsbranche: zij stemmen over het onderhandelingsresultaat. Als de achterbannen instemmen is er een akkoord. Daarna zullen partijen gezamenlijk stappen zetten om de cao vorm te geven. Lees hier het onderhandelingsresultaat. Naast de arbeidsvoorwaarden cao kent de beveiligingsbranche ook een zogeheten fondsencao. In deze cao zijn de statuten en regelingen, waaronder de premieinning, voor de branche geregeld. De fondsencao is algemeen verbindend verklaard voor 5 jaar.

Nieuwe cao

04-10-2017

De Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, De Unie Security en CNV Beveiliging hebben procesafspraken gemaakt om te komen tot een nieuwe cao.

Nieuwe cao tekst beschikbaar

03-04-2017

Vanaf heden kunt u de nieuwe cao tekst waarin bijlagen 6, 13 en 14 zijn aangepast op de website vinden.   Lees meer

21 beveiligingsbedrijven ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

13-03-2017

Op 6 maart 2017 ondertekenden maar liefst 21 beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.    Lees meer

Waarde vakantierecht bij contractwisseling

02-03-2017

Als een contract wisselt van het ene beveiligingbedrijf naar het andere, dan geldt in hoofdlijn dat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan betrokken werknemers dat overeenkomt met de arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever.   Lees meer

Nieuwe salaristabellen staan online

09-02-2017

De nieuwe salaristabellen per loonperiode 1 2017 staan online.   Lees meer

Onderhandelingsresultaat nieuwe cao

11-01-2017

Partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao per 1 januari 2017.     Lees meer

Oplossingen onderzoek bij aanbevelingen statijden

30-11-2016

      Lees meer

Reiskostenprogramma 2017

23-11-2016

Met ingang van loonperiode 1 2017, die start op 1 januari 2017, geldt het actuele reiskostenprogramma. Elk jaar wordt de afstandentabel in het reiskostenprogramma geactualiseerd.   Lees meer

HRF-agents Schiphol opnieuw gemeten

06-07-2016

Van de aanvullende metingen kunt u het rapport lezen.     Lees meer

Evaluatie nieuw roostersysteem afgerond

12-12-2014

Vanaf loonperiode 10 2013 is de cao ingrijpend veranderd. Begin december 2014 heeft Syntro de evaluatie van de gevolgen van al deze veranderingen afgerond.     Lees meer

Akkoord over statijden Schiphol

28-10-2014

In navolging van de afspraak aan de cao-tafel hebben de Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond aanvullende afspraken gemaakt over de statijden op Schiphol. De afspraken worden opgenomen in de cao. Belangstellenden kunnen de nieuwe afspraken hier lezen. Lees meer 

Volledige cao nu beschikbaar

23-10-2014

De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond zijn een nieuwe cao overeengekomen. De cao geldt van 1 oktober 2014 tot 1 juli 2015. De tekst is nu te downloaden. Lees meer

Afspraken over statijden Schiphol

07-10-2014

Vóór 1 oktober hebben De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond afspraken gemaakt die passen op de nieuwe werkvloer. De afspraken gaan in op 3 juni 2015. Lees meer

Cao Particuliere Beveiliging

26-09-2014

De Nederlandse Veiligheidsbranche, De Unie Security en CNV Dienstenbond zijn een nieuwe cao overeengekomen. Het totaal overzicht van de nieuwe afspraken kunt u hier lezen. Lees meer.

Uiterlijk in juni vakantiebijslag

27-05-2014

Uiterlijk in de maand juni moet de vakantiebijslag worden betaald. Deze wordt berekend over: Basissalaris Meeruren Toeslag bijzondere uren inclusief de toeslag in het ziektegeld Feestdagentoeslag Structureel overwerk (inclusief de overwerktoeslag) Overige vaste toeslagen Ook de toeslag in het vakantieloon over de loonperiode 5 tot en met 9 2013 moet in 2014 nog meegenomen worden.

Koningsdag

16-04-2014

Met de komst van Willem-Alexander als koning heeft Koninginnedag plaats gemaakt voor Koningsdag en wel op 27 april van enig jaar, behalve als 27 april op een zondag valt. Dan wordt Koningsdag gevierd op de zaterdag ervóór. Lees meer.

Van zomer naar wintertijd

25-10-2013

De werknemer die een dienst heeft waarin de wisseling van de zomer- naar de wintertijd valt, heeft recht op betaling van de werkelijk gemaakte uren van de dienst.

Cao 1 juli 2012 t/m 30 september 2013 loopt door

30-09-2013

De arbeidsvoorwaarden voor de particuliere beveiliging zoals overeengekomen en vastgelegd in de cao 1 juli 2012 t/m 30 september 2013 lopen ook na 30 september 2013 door tot 1 oktober 2014.

Hoe beleeft u uw rooster?

25-09-2013

Vanaf het begin van periode 10 zijn er andere regels in de cao van kracht. Werkgevers en  vakorganisaties hebben afgesproken alle wijzigingen te evalueren. Dat doen we met 3 verschillende onderzoeken.

Werken

Het Servicepakket uitgebreid met eerstelijns traumaopvang

12-07-2016

Wat doet u als uw medewerker een schokkende ervaring heeft meegemaakt? Denk aan een overval, een sterfgeval, een (bedrijfs)ongeval of een geweldsdelict.      Lees meer