Opleidingen Beveiligingsbranche
Werkgevers en werknemers zetten zich samen in voor de vakbekwaamheid en ontwikkeling van professionals in de beveiligingsbranche.

Opleiden

Nieuw kwalificatiedossier particuliere beveiliging

In het afgelopen jaar hebben experts uit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven samengewerkt aan de modernisering van het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. In het nieuwe dossier sluit de opleiding Beveiliger 2 (Basisberoepsopleiding, Crebonummer 25690) weer aan op de actualiteit van de inhoud van het beroep. In de basis is nadruk gelegd op proactief handelen, security awareness, weerbaar zijn en beveiliging van informatie. En ook algemene vorming zoals communicatieve en sociale vaardigheden. De theorie is meer toegespitst op de beroepspraktijk. In het nieuwe kwalificatiedossier is met de komst van de opleiding Beveiliger 3 de opleiding Coördinator beveiliging komen te vervallen. De kwalificatie coördinator beveiliging wordt in het nieuwe dossier gepositioneerd in een keuzedeel. Dit betekent dat deze kwalificatie losgekoppeld wordt van het kwalificatiedossier. Vanuit de branche wordt het keuzedeel als branchevereiste verplicht gesteld als een (aspirant) beveiliger opgeleid wil worden tot coördinator beveiliging. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het nieuwe kwalificatiedossier per 1 januari 2021 vastgesteld; het dossier zal per 1 augustus 2021 worden ingevoerd. Mbo-studenten en praktijkleerbedrijven zullen hier vanaf het nieuwe schooljaar mee te maken krijgen.

Waaraan doe jij mee in 2021?

Duurzaam Meedoen presenteert een compleet nieuw programma in 2021. Met experts, verrassende thema’s en… persoonlijke beloningen. Schrijf je nu in voor de bijeenkomsten. Bekijk de kalender met alle data hier.

Kijk zelf: voor elke professional in de beveiligingsbranche is iets te halen. Juist nu.

V-learning groeit en breidt uit

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging breidt het online platform V-learning verder uit met modules over vakvaardigheden. Met de uitbreiding kunnen beveiligers hun kennis opfrissen en up-to-date houden. V-learning draagt bij aan het up-to-date houden van vakkennis, is interactief, opgezet vanuit modules en kosteloos te gebruiken. Heb je nog geen inlogcode? Vraag deze dan aan bij jouw werkgever. Wil je meer weten over V-learning klik dan hier.