Opleiding Beveiliger 2

Hier kun je alle informatie vinden over het praktijkcomponent van de opleiding Beveiliger niveau 2

Opleiden en examineren nieuw kwalificatiedossier

Het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging is herzien en is op 1 augustus 2021 ingevoerd in het onderwijs. In de afgelopen maanden hebben de MBO Raad, SVPB en het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging samengewerkt aan de implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. Gezamenlijk streven we naar het doel om de kwaliteit van aankomende beveiligers niveau 2 en niveau 3 te borgen door deze beveiligers branchegericht op te leiden. 

In het nieuwe dossier is de opleiding Beveiliger 2 herzien. De keuzedelen Weerbaarheid voor beveiliger en handhavers en Proactief beveiligen zijn in de nieuwe opleiding geïntegreerd. De focus komt meer te liggen op het functioneel toepassen van wettelijke kaders in plaats van de theoretische kennis van de wetgeving. 

Met de komst van het nieuwe kwalificatiedossier is de bekostigde opleiding Coördinator beveiliging vervangen door de opleiding Beveiliger 3. Studenten die nog in het opleidingstraject voor Coördinator beveiliging zitten, kunnen dit afmaken. In de nieuwe opleiding worden aspirant beveiligers opgeleid tot beveiligers die een bijdrage kunnen leveren aan de borging van de kwaliteit van de (beveiligings)werkzaamheden en in voorkomende situaties de leiding kunnen nemen (situationeel leidinggeven). Het verschil met de opleiding Coördinator beveiliger is dat een Beveiliger 3 primair beveiliger is en geen leidinggeeft. Als een Beveiliger 3 het keuzedeel leidinggeven volgt en het branche-examen dat hiervoor wordt gemaakt haalt bij de SVPB, dan kan de Beveiliger 3 na enige jaren werkervaring worden ingezet vergelijkbaar met de Coördinator beveiliging. De branche-examens van zowel Beveiliger 2, Beveiliger 3 als het keuzedeel Leidinggeven worden op verzoek van de branche verzorgd door SVPB. In samenwerking met het onderwijs en de branche worden de branche-examens ontwikkeld en onderhouden, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij de beroepspraktijk en actuele vormen van examinering. 

Eisen om beveiligers op te leiden

Om met aspirant-beveiligers te mogen werken, moet een leerbedrijf dat erkend is voor de kwalificatie Beveiliger voldoen aan bepaalde wettelijke eisen: medewerkers mogen bijvoorbeeld maximaal een jaar ongediplomeerd – maar in opleiding voor het mbo-diploma – beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Beveiligingsbedrijven hebben de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd.

De informatie van Dienst Justis over de vereisten voor de opleidingseisen van beveiligingswerk kun je vinden op de deze website.

Kwaliteitbevorderende dienstverlening

De kwaliteitbevorderende dienstverlening bestaat uit een samenwerking tussen het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en de adviseurs van eX:plain. In deze dienstverlening wordt toezicht gehouden op het praktijkcomponent van de opleiding Beveiliger 2. Er is onderscheid tussen dienstverlening aan bedrijven die zelf opleiden en activiteiten voor de hele branche. Voor het eerstgenoemde betaalt een leerbedrijf per aspirant-beveiliger een jaarlijks, in samenspraak met het opleidingsfonds, vast te stellen bedrag aan de stichting eX:plain. Hiervoor kan het bedrijf rekenen op o.a. de volgende zaken:

  • Ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders en steekproefsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken in hun opleiding.
  • Coaching van de praktijkopleider.
  • Aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen.

Daarnaast voert eX:plain diensten uit voor de bedrijfstak als geheel. Hierbij gaat het onder meer om: 

  • Controle op specifieke regels in relatie tot opleiden in de cao.
  • Toezicht op naleving van wettelijke regels.
  • Informatie over V-learning.

Met dit alles zetten het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en eX:plain een stap in de kwaliteitsbevordering binnen de beveiligingssector. Niet alleen de branche, maar ook de overheid en de opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan professionaliteit van bedrijven en hun medewerkers. De overeenkomst helpt bedrijven om aan deze eisen te voldoen.

Beroepspraktijkvorming

In het mbo neemt het praktijkleren een belangrijke plaats in. Een belangrijk onderdeel van praktijkleren is de beroepspraktijkvorming (bpv). Het vak leer je immers het beste in de praktijk. In de beveiliging spreken we liever niet over stagiairs, maar over aspirant-beveiligers.

Praktijkwerkboek

Alle aspirant-beveiligers die de beroepspraktijkvorming (bpv) volgen werken met dezelfde praktijkwerkboeken.

Welke eisen worden er gesteld aan aspirant-beveiligers?

Voordat je aan de beroepspraktijkvorming mag beginnen, zal het beveiligingsbedrijf (het 'leerbedrijf') een antecedentenonderzoek voor je aanvragen bij de politie. Je mag niet in aanraking zijn geweest met Justitie als je als (aspirant-)beveiliger wilt gaan werken.

Beveiligingsbedrijven nemen doorgaans geen mensen in dienst die jonger zijn dan 18. Als 17-jarige mag je in principe wel beginnen met de opleiding Beveiliger, maar je bent gebonden aan regels uit de arbeidstijdenwet voor jeugdigen.

Mag ik bij elk beveiligingsbedrijf de beroepspraktijkvorming vervullen?

Nee, het bedrijf moet door het ministerie van Justitie zijn toegelaten als particuliere beveiligingsorganisatie en bovendien door SBB zijn erkend als leerbedrijf voor de beveiliging. Alle erkende leerbedrijven binnen de beveiligingsbranche staan op Stagemarkt.nl.

Beroepspraktijkvorming in de particuliere beveiliging volgen zonder arbeidsovereenkomst

De voorkeur van de sector is het opleiden van aspirant-beveiligers met een arbeidsovereenkomst (bbl). Dat is echter niet in alle gevallen mogelijk. Daarom heeft de branche het mogelijk gemaakt om de verplichte beroepspraktijkvorming in de praktijk te volgen zonder arbeidsovereenkomst. Meer informatie hierover vind je in de cao particuliere beveiliging of op de website van platformbeveiliging.

© Copyright 2022 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid