Controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Pensioencontroles

Vanaf oktober 2017 voert het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) pensioencontroles uit voor het Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging. De pensioencontroles staan apart van de cao-controles.

De pensioencontroles worden bij het beveiligingsbedrijf zelf uitgevoerd over het totale personeelsbestand. Gecontroleerd wordt op volledigheid en juistheid van de gegevens. In eerste instantie heeft de controle betrekking op één jaar. Indien daartoe aanleiding is kan een onderzoek worden uitgebreid met één of meer ja(a)r(en).

Het Bedrijfstakpensioenfonds geeft aan SFPB aan welke bedrijven voor een onderzoek in aanmerking komen; SFPB maakt met u een afspraak voor het onderzoek en zal u dan nader informeren over het onderzoek.