Pensioenen
Nu verdiepen in later

Fonds verbetert digitale verwerking gegevens

GRONINGEN, 16 september 2016 – Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging kiest voor de uitvoering van de pensioenadministratie voor TKP Pensioen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging (PB) regelt de pensioenen voor meer dan 56.000 (ex-)deelnemers die in de particuliere beveiliging werken en heeft een belegd vermogen van ruim € 1,4 miljard. Peter Priester, uitvoerend bestuurder van PB: “Het fonds heeft de afgelopen tijd een professionaliseringsslag gemaakt. Met name op het gebied van gegevensinwinning bij werkgevers zochten wij nog verbetering. Na een zorgvuldig traject kwam TKP als meest geschikte leverancier uit de bus, vooral vanwege hun ervaring op het gebied van digitalisering van processen.”

Ernst de Bie, directeur van TKP Pensioen: “Wij zijn er trots op dat Particuliere Beveiliging voor ons heeft gekozen en willen het fonds graag ondersteunen bij de realisatie van zijn doelstellingen. TKP loopt voorop met het Digitaal Pensioenfonds. Deelnemers hebben een compleet dashboard en kunnen hun gegevens bekijken in een persoonlijke omgeving op de website van het pensioenfonds. Particuliere Beveiliging heeft straks een state-of-the-art werkgeversportaal om de gegevensinwinning te stroomlijnen. Werkgevers kunnen mutaties daarmee makkelijk doorgeven.”

De keuze voor TKP Pensioen is het resultaat van een aanbestedingstraject dat begeleid is door adviesbureau Sprenkels & Verschuren.

Over Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging is opgericht op 1 juli 1990 en statutair gevestigd in Amsterdam. PB heeft als bestuursvorm een ‘one tier board’ en een verantwoordingsorgaan. Daarnaast kent het pensioenfonds een commissie integraal risicomanagement, een beleggingscommissie en een communicatiecommissie. De commissies komen voort uit en adviseren het bestuur.

PB zorgt voor een inzichtelijk pensioen dat aansluit bij de wensen van werkgevers en werknemers in de sector. Het streeft naar een stabiele premie en een optimale verhouding tussen lage kosten en maximale opbrengsten. Hierbij streeft het fonds naar voldoende schaalgrootte en een goed draagvlak om die optimale verhouding ook op termijn te kunnen blijven realiseren. PB staat dan ook open voor toetreding van andere werkgevers en pensioenfondsen in en rond de sector. Voor toetredende fondsen met een eigen regeling is het fonds flexibel. Al eerder kon PB onder andere de pensioenopbouw en aanspraken van het ondernemingspensioenfonds voor het kantoorpersoneel van G4S en werknemers van G4S Cash Solutions integreren.

Over TKP Pensioen

TKP is een moderne, efficiënte en betrouwbare pensioenuitvoerder. TKP is een dochter van Aegon Nederland. Inmiddels vertrouwen ruim 30 fondsen dagelijks op de dienstverlening van TKP. Dit zijn zowel bedrijfstak- als ondernemingspensioenfondsen en sociale fondsen. De klanten van TKP zorgen voor het pensioen van zo’n 3,1 miljoen Nederlanders.