Arbocatalogus
Check de Arbocatalogus voor risico's, oplossingen en preventie

Protocol agressie en geweld

 

Ook in de beveiligingsbranche kunnen we er niet omheen: agressie en ongewenst gedrag komen steeds vaker voor.

Dit heeft voor beveiligers en de organisatie vervelende gevolgen. Het brengt tegelijk extra verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van preventie en interventie. Als u die oppakt, werkt u structureel aan goede en veilige arbeidsomstandigheden. Direct leidinggevenden spelen een grote rol bij het begeleiden van werknemers die worden geconfronteerd met agressie en geweld. De werkgever is verantwoordelijk voor een goed beleid en daarmee verantwoordelijk voor goede opvang na incidenten en het voorkomen van uitval. Het tegengaan van hinderlijk gedrag en agressie gaat iedereen in de organisatie aan. Een gezamenlijke aanpak binnen het bedrijf werkt het beste.

Wilt u weten hoe u dit beleid vorm kunt geven?

Lees hier meer voor werkgevers en P&O
Lees hier meer voor leidinggevenden