Controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Pulicaties

Bedrijfsoordeel

De nieuwe controles die leiden tot een bedrijfsoordeel worden gepubliceerd op deze pagina. Dat zal gebeuren zodra een substantieel deel van de bedrijven is gecontroleerd. Derde kwartaal 2020 zal dat moment aanbreken. Op deze plaats worden dan alle gecontroleerde bedrijven met hun bedrijfsoordeel (voldoende of onvoldoende) gepubliceerd.

 

Vonnissen

In een aantal gevallen leidt de controle tot een rechtsgang. De gewezen vonnissen worden hier gepubliceerd.

Lees verder