Re-integratie of begeleiding naar ander werk

De Beveiligingsbranche werkt samen met Power 4 People. Met dit re-integratiebedrijf zijn speciale afspraken gemaakt en heeft ruime ervaring met de beveiligingsbranche. 
Ook beveiligers die  vanwege reorganisatie, boventalligheid of anderen redenen moeten uitkijken naar ander werk  kunnen naar Power 4 People voor begeleiding naar ander werk.

Re-integratie is terugkeren in werk

De meeste werknemers die zich ziek melden, zullen meestal redelijk snel, vaak binnen twee weken, hun werkzaamheden weer kunnen hervatten. Maar helaas kan het ook voorkomen dat een werknemer langer uit de roulatie is. Werkgever en werknemer moeten in dat geval beiden werken aan een effectieve re-integratie.

Wat is re-integratie?

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom goed als er alles aan gedaan wordt om deze getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat heet re-integratie.

Terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Re-integratie eerste spoor - De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
  • Re-integratie tweede spoor - De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.

 

Wet verbetering Poortwachter
Als een werknemer ziek is, zijn er  een aantal wettelijke verplichtingen. De werknemer  moet er alles aan doen om weer beter te worden. Ook de werkgever heeft verplichtingen. Tijdens de ziekte van de werknemer geldt de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel werkgever als werknemer moeten zich houden aan de regels en voorschriften uit deze wet.