Reiskosten berekenen

In de cao Particuliere Beveiliging is het gebruik van het reiskostenprogramma voorgeschreven in artikel 47

Reiskostenprogramma

In de cao Particuliere Beveiliging is het gebruik van het reiskostenprogramma voorgeschreven in artikel 47. Het reiskostenprogramma gaat uit van de afstand woon-werkverkeer die je invoert en rekent aan de hand van de afgesproken vergoeding uit wat de werkgever aan de werknemer moet betalen. Het reiskostenprogramma is alleen voor bedrijven in de beveiligingsbranche bedoeld.

Het reiskostenprogramma wordt jaarlijks per loonperiode 1 geüpdated. De update houdt in dat de geodata wordt geactualiseerd. Voor de werking van het programma merk je hier weinig van.

Bedrijven die het reiskostenprogramma geïntegreerd hebben en gebruiken in hun eigen omgeving, kunnen een aanvraag doen voor interface via reiskostenprogramma@triopsys.nl. Indien gebruik wordt gemaakt van het reiskostenprogramma op www.beveiligingsbranche.nl voor het uitvoeren van berekeningen, dan is een aanvraag niet noodzakelijk.

Reiskostenprogramma 2023

Wat is er nieuw aan het reiskostenprogramma?

Zoals elk jaar wordt de afstandstabel (van postcode naar postcode) vernieuwd. Dat is nodig omdat het wegennet in Nederland aan verandering onderhevig is. Voor het berekenen van de reisvergoeding neemt het programma altijd de snelste route. Bijvoorbeeld: Als één van de wegen in Nederland anders gelegd wordt of als een 80-km weg 50-km wordt, zal het programma de route daarop aanpassen.

Hoe hoog is de reiskostenvergoeding?

De reisvergoeding woon-werkverkeer (en terug) is € 0,18 per km. Als de enkele reis langer dan 40 km is, komt daar nog eens € 0,16 bij voor elke km vanaf 40 km.   

Hoe zit het met de belastingvrije voet voor de reisvergoeding?

De belastingvrije voet is sinds 1-1-2023 € 0,21.

Een werkgever kan bij het vaststellen van de maximale fiscale netto reisvergoeding verschillende ritten met elkaar salderen. Dat betekent dat hij een aantal ritten bij elkaar optelt en hierover het belastbaar deel berekend. Dit kan per dienst, per loonperiode of per jaar. Daarbij zal de werkgever altijd het maximaal fiscaal haalbare nastreven. Zowel voor werkgever als voor werknemer is dat gunstig.

Voor een toelichting van de berekening van de reiskosten gaat u naar het informatieblok van de reiskostentool. Daarin staat ook een voorbeeld berekening fiscaal belastbaar deel.

Heb je vragen over het reiskostenprogramma?

Veel vragen over het reiskostenprogramma zijn al beantwoord in de veelgestelde-vragenlijst van het programma. Mocht je vraag hier niet tussen staan, dan kun je een e-mail sturen naar info@beveiligingsbranche.nl

Hoe kun je gebruikmaken van het reiskostenprogramma?

Dat kan op twee manieren:

  1. Via het reiskostenprogramma op de website. Hier kun je handmatig berekeningen uitvoeren.
  2. Voor werkgevers is een interface beschikbaar waarmee een koppeling gemaakt kan worden met de salarissoftware. Deze interface kan worden aangevraagd via: reiskostenprogramma@triopsys.nl.

Werkt de app ook nog?

Ja, het reiskostenprogramma van de beveiligingsbranche werkt op je mobiele telefoon. De handige applicatie is beschikbaar voor alle platforms en eenvoudig te installeren. Let op: installatie gaat niet via de stores, maar via een speciale link. Bekijk de instructie hiervoor:

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid