Reiskostenprogramma
Snel reisvergoeding berekenen

Reiskosten

 

App reiskostenprogramma

Het reiskostenprogramma van de beveiligingsbranche op je mobiele telefoon. De handige applicatie is nu beschikbaar voor alle platforms en eenvoudig te installeren. Let op: installatie gaat niet via de stores, maar via een speciale link. Bekijk de instructie hier voor:

 

De regels voor de berekening van de reiskosten zijn vastgelegd in het reiskostenprogramma. Daarmee kunt u op eenvoudige wijze de reisvergoeding voor woon-werkverkeer berekenen.

Update reiskostenprogramma 2017

Jaarlijks wordt het reiskostenprogramma geüpdate. Dan worden de geodata vernieuwd. Versie 2017 is van toepassing vanaf 1 januari 2017. U kunt het programma raadplegen op deze site. Voor de koppeling met uw backoffice kunt het programma downloaden.

Reiskostenprogramma downloaden

Beveiligingsbedrijven kunnen gratis gebruik maken van het reiskostenprogramma t.b.v. de koppeling met de backoffice (salarisadministratie e.d.). U dient daarvoor een aanvraag te doen bij de leverancier van het reiskostenprogramma TriOpSys via reiskostenprogramma@triopsys.nl. Zodra uw aanvraag verwerkt is ontvangt u van TriOpSys een retour e-mail met een uniek wachtwoord en een download-link voor het verkrijgen van het reiskostenprogramma 2017.

Voor de branche

Het gebruik van het reiskostenprogramma is gratis voor bedrijven in de branche. Het reiskostenprogramma is volledig toegespitst op de reisvergoeding van de branche conform cao; naast de rekenregels uit de cao bevat het programma geodata die jaarlijks worden geüpdate. Daaraan verandert niets. In het kader van de naleving cao wijs ik u er op dat u gehouden bent aan de juiste toepassing van de reisvergoeding zoals vastgelegd in de cao.

 

Bereken uw reiskosten, lees de vaak gestelde vragen of bekijk de toelichting op de berekening