Branche RI&E
Onmisbaar voor elk beveiligingsbedrijf

RI&E account aanvragen

Bent u de Arbo-coördinator of beheerder?

Om als beveiligingsbedrijf gebruik te kunnen maken van de online RI&E en Ongevallenregistratie voor de beveiligingsbranche dient u via het secretariaat van het Servicecentrum een bedrijfsaccount aan te vragen. Het is verstandig om binnen de organisatie 1 persoon aan te stellen als beheerder van de branche RI&E.

Wijs binnen uw organisatie een RI&E beheerder aan (wellicht uzelf). Houdt een e-mailadres en een accountnaam paraat. Zorg ervoor dat dit e-mailadres binnen uw organisatie overdraagbaar is en voor de RI&E beheerder toegankelijk.

Na het aanvragen van uw RI&E bedrijfsaccount en uw bedrijfsaccount beschikbaar is (dit gaat handmatig en kan daarom enkele dagen duren), krijgt de RI&E beheerder een mail met daarin een link en benodigde beheer account inloggegevens. Via het bedrijfsaccount kan de RI&E beheerder gebruikersaccounts voor medewerkers binnen het beveiligingsbedrijf aanmaken en beheren. In het bedrijfsaccount kunt u een handleiding vinden.

Nadat u van het Servicecentrum een e- mail met de link en de inloggegevens hebt ontvangen, kunt u beginnen met het invullen van de RI&E.

Aanvragen

Stuur een email naar het Servicecentrum met daarin uw volledige bedrijfsgegevens en het e-mailadres van de RI&E beheerder voor het aanvragen van een bedrijfsaccount. 

Bent u degene die de RI&E gaat invullen (bijvoorbeeld teamleider)?

Als u gebruik wilt maken van de online RI&E en Ongevallenregistratie voor de beveiligingsbranche dan dient u over een link, een gebruikersnaam en een wachtwoord te beschikken. Deze kunt u aanvragen bij de beheerder binnen uw organisatie. U krijgt dan een e-mail met een link die u kunt gebruiken om u aan te melden. Voor meer informatie kunt u de handleiding raadplegen of de beheerder van uw organisatie.

Bedrijven die niet zijn aangesloten bij het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging maar wel gebruik willen maken van de branche RI&E kunnen een aanvraag doen via de email. Hier zijn kosten aan verbonden.

Klik hier voor de handleiding.