Duurzaam Meedoen
Bewustwording en noodzaak tot het ontwikkelen van talenten, vaardigheden en competenties voor huidige en toekomstige functies.

Sfeerimpressie eerste bijeenkomst Duurzaam Meedoen 12 november 2019

In je eentje ga je sneller, samen kom je verder

Hoe krijg je mensen mee in een belangrijke en noodzakelijke verandering? Om te beginnen met de eerste bijeenkomst, op dinsdag 12 november 2019. Doel van de bijeenkomst: meer mensen in de beveiligingsbranche gezond hun pensioen laten halen. De eerste club enthousiaste medewerkers van verschillende beveiligingsbedrijven komt bijeen onder begeleiding van Youfacilitate.

Facilitator Pepijn Nicolas: “Een boodschap zenden over duurzame inzetbaarheid is niet genoeg. Een verandering op gang brengen bij grote groepen mensen dient doorvoeld en doorleefd te worden. Dat begint in de bijeenkomsten”.

Eigen invalshoek

De aanwezigen hebben allen zo hun eigen invalshoek als het gaat om duurzaam inzetbaarheid: het fysieke aspect, de mentale gesteldheid en alle omliggende factoren van het bedrijf en de omgeving. Concrete onderwerpen: sporten en gezonde voeding, collegialiteit, goede roosters, positieve gedachten, goede opleidingen, benaderbare leidinggevenden, andere stimulansen van het bedrijf en het gesprek erover op gang houden. “Elke verandering begint met een eerste stap”, zegt een deelnemer als hij vertelt over zijn eigen veranderingen.

Omslagpunt

De ambassadeurs van Duurzaam Meedoen hebben één voor één een omslagpunt meegemaakt, genoeg is genoeg en nu anders. Ze hebben daarna een eerste stap in een andere richting gemaakt. Soms wat onwennig. Tijdens de bijeenkomst van 12 november worden uitkomsten en ervaringen uitgewisseld en samen verkend. De eigen situatie is steeds uitgangspunt voor de verandering.

Belofte aan jezelf

De deelnemers doen op het einde een belofte aan zichzelf. Waar natuurlijk de volgende keer op terug wordt gekomen. Velen wilden een of twee collega’s de volgende keer meenemen. Om hen enthousiast te maken en om duurzame inzetbaarheid ook voor hen tastbaar te maken. Per slot van rekening wil iedereen graag zich fit, vitaal en gelukkig voelen, op welke leeftijd dan ook!

Doe ook mee! Meld je aan voor de volgende bijeenkomst.