SFPB en SOBB fuseren

De activiteiten en het bestuur van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) worden ondergebracht bij Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Hiertoe hebben de besturen van de paritaire stichtingen besloten. De fusie is van kracht per 31 augustus 2018.

Gertjan Tommel, voorzitter SFPB: “Door het samenvoegen van de stichtingen willen we de paritaire activiteiten efficiënter aansturen en uitvoeren. Het huidige bestuur van Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, blijft in de huidige samenstelling bestaan. Nieuw is dat Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging nu ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft voor de opleidingsactiviteiten.” De leden van het voormalig bestuur van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche nemen zitting in de stuurgroep. De stuurgroep zal inhoudelijk vorm geven aan het bestaande en toekomstige opleidingsbeleid.

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging is de rechtsopvolger van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche, correspondentie, ook die voor voormalig Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche, kan gericht worden aan Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.

In diverse producten en uitingen zal de naam Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) verdwijnen. Dat zal enige tijd nodig hebben. De naam Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) blijft online voorkomen in documenten uit het verleden.

In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) staat Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) genoemd als de partij die verantwoordelijk is voor toezicht op kwaliteit van de opleiding Beveiliger 2. In de volgende aangepaste beleidsregels zal dit worden aangepast naar Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging.

Activiteiten Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

De activiteiten worden onder één bestuur gebracht, maar veranderen niet. De programma’s van Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging c.q. beveiligingsbranche.nl blijven de volgende:

Belonen Cao en cao-naleving (controleorgaan, helpdesk en sociale commissie), helpdesk, controleorgaan) 
  Reiskostenprogramma
   
Opleiden      Kwaliteitbevorderende dienstverlening Beveiliger 2
  Cursussen en trainingen
  Permanente educatie (V-learning)
   
Werken Branche RI&E
  Arbocatalogus
  HR-instrumenten (handboek)
  Collectieve voorzieningen (o.a. zorgverzekering, budgettering et cetera)