Sociale Commissie Beveiliging (SCB)

Oordeelt over cao-interpretatiegeschillen tussen werkgever en werknemer, werkgever en vakbond of de Nederlandse Veiligheidsbranche en een vakbond

Algemeen

De Sociale Commissie Beveiliging (SCB) oordeelt over interpretatiegeschillen over de cao. Dit kunnen geschillen zijn tussen een werkgever en een werknemer, tussen een werkgever en een vakbond of tussen de Nederlandse Veiligheidsbranche en een vakbond.

Het geschil moet eerst binnen de gebruikelijke omgang aantoonbaar aan de orde zijn geweest. Het geschil kan aanhangig worden gemaakt door een vakbond en/of lid daarvan en de Nederlandse Veiligheidsbranche en/of een lid daarvan.

Uitspraken

Een uitspraak van de SCB heeft de status van een bindend advies. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: scb@beveiligingsbranche.nl.

Uitspraken

Hieronder volgen de uitspraken van de Sociale Commissie Beveiliging. De uitspraken zijn onderverdeeld over de onderwerpen genoemd in de hoofdstukken van de cao Particuliere Beveiliging.

Algemene bepalingen

14e Loonperiode (18-06-1999)
Ziektegeld, parttimer (05-12-2002)
Ziektegeld (26-08-2004)
Goede vrijdag (30-08-2016)
Definitie overwerk (12-10-2017) 
Week 53 (06-04-2021)

Activiteiten binnen de werkingssfeer cao (brandwachten zonder diploma) (21-09-2020)
Waarde vakantiedag (31-01-2018)

De arbeidsovereenkomst

Structurele arbeidstijd, aanpassing parttimecontract (03-07-1998)
Uitzendkrachten (05-12-2002)

Arbeidsuren

ADV-uren, arbeidsongeschiktheid (18-01-1999) 
ADV, pauze (29-05-2006)
Arbeidstijd (14-09-2009)
ADV, roostervrije dag (21-05-2007)

Werkoverleg (23-03-2010)
Aantal tijdvakken parttimer vast model (02-08-2021)
Maximum saldo minuren (01-04-2022)
Vrije zondagen (16-10-2008)
Arbeidstijd, overwerk (18-01-1999)
Pauzetijd mobiele eenmanspost (23-10-1998)
Roosters (04-07-2011)

Het loon

Gelijkstelling van diploma’s (VoCa) en inschaling functie (11 juli 2023)
Functiewaarneming (17-03-2003)
Bloktijden, toeslag I (27-05-1997)
Bloktijden, toeslag II (14-04-1998)
Bloktijden, toeslag III (15-10-1999)
Bloktijden, toeslag IV( 21-02-2000)
Roostervrije dag, toeslag I (27-05-1997)
Roostervrije dag, toeslag II (22-10-2002)
Afbouwregeling (18-09-2006)

Salarisspecificatie (27-05-1997)
Salarisinschaling I (11-03-1997)
Salarisinschaling II (23-10-1998)
Salarisinschaling III (29-05-2006)
Salarisinschaling IV (04-12-2006)
Salarisinschaling (23-03-2010)
Salarisinschaling (09-10-2018)
Inschaling functie (24-07-2023)

Vergoedingen

Vergoeding reistijd tijdens werktijd (11-03-2013)
Reiskosten- en reistijdvergoeding, NVD-cao (17-11-2014)
Reiskostenvergoeding, overplaatsing (18-06-1999)
Reiskostenvergoeding, carpoolen (06-03-1998)

Reiskostenvergoeding, verhuizing (15-10-1999)
Reistijdenvergoeding (16-10-2003)
Reiskosten (14-09-2009)

Consignatie, consignatievergoeding I (02-10-2001) 
Consignatie, consignatievergoeding II (15-08-2003)

Consignatie (12-11-2007)
Consignatie, bereikbaarheidsdienst (31-08-2018)

Hondenvergoeding, arbeidsongeschiktheid (15-10-1999)
Hondenvergoeding, vakantietoeslag (31-01-2001)
Reiskostenvergoeding in verband met hond (26-01-2000)
Vergoeding hondentraining (23-04-2012)

Opleidingen

Terugbetaling studiekosten (15-05-2000)
EHBO / BHV (20-09-2005)
EHBO-diploma (20-09-2005)
EHBO (16-10-2008)

Vakantie en buitengewoon verlof

Feestdag, vergoeding, vakantietegoed II (15-10-1999)
Feestdag, vergoeding, vakantietegoed III (31-01-2001)
Feestdag, vergoeding, vakantietegoed IV (18-09-2006)

Feestdagen-vakantiedag (31-01-2018)
Vaststellen verlofaanvraag (18-06-1999)
Uitbetalen vakantiedagen (11-03-1997)
Structureel overwerk, vakantietoeslag I (15-03-1999)
Structureel overwerk, vakantietoeslag II (29-05-2006)

Structureel overwerk, vakantietoeslag (23-03-2010)
Vaste toeslag (21-05-2007)
Vakantiedagen (08-11-2010)
Bezoek bedrijfsarts, buitengewoon verlof (27-05-1997)
Bezoek specialist, adv-dagen (26-08-2004)

Buitengewoon verlof en kort verzuim (23-01-2020)
Vakantiedag of meerdaags verlof (17-11-2014)

Arbeidsongeschiktheid

Toeslagen RV-dagen bij arbeidsongeschiktheid (18-06-1999) 
Ziektegeld, gemiddelde ORT, vakantieloon (02-10-2001)

Pensioen en regeleningen voor ouderen

Regeling oudere werknemer, afbouwregeling (05-12-2002)
Regeling oudere werknemer, rooster (12-04-2017)
Vrije dagen oudere werknemers (04-06-2011) 

Veiligheid

Veiligheidsprotocol (25-02-2002) 

Werkgelegenheid en verandering in de organisatie

Geen uitspraken.

Toepassing van de cao

Geen uitspraken.

Afspraken tussen cao partijen

Geen uitspraken.

Werkzaamheden verrichten op de luchthavens

Geen uitspraken.

Werkzaamheden verrichten in de geld- en waardelogistiek

Geen uitspraken.

Bepalingen voor de werkgever

Geen uitspraken.

Protocollen

Protocol IV: Roosters (14 juni 2023)

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid