Sociale Commissie Beveiliging
Oordeelt over cao-interpretatiegeschillen

De Sociale Commissie Beveiliging (SCB) oordeelt over interpretatiegeschillen over de cao.

Dit kunnen geschillen zijn tussen een werkgever en een werknemer, tussen een werkgever en een vakbond of tussen de Nederlandse Veiligheidsbranche en een vakbond. Het geschil moet eerst binnen de gebruikelijke omgang aantoonbaar aan de orde zijn geweest. Het geschil kan aanhangig gemaakt worden door een vakbond en/of lid daarvan en de Nederlandse Veiligheidsbranche en/of een lid daarvan.

Uitspraken

Een uitspraak van de SCB heeft de status van een bindend advies. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail scb@beveiligingsbranche.nl.