Subsidies
Naast de tegemoetkomingen vanuit het opleidingsfonds, zijn er ook interessante regelingen vanuit de overheid

Subsidies

Start aanvraagtermijn Subsidieregeling Praktijkleren 2 juni

Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Een werkgever kan in dat kader subsidie krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student, respectievelijk in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per studiejaar en wordt na afloop van het studiejaar toegekend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

Subsidiekaart

Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van werkervaring of het vinden van een baan.

Subsidie praktijkleren

Informatie over subsidie voor praktijkleren vindt u hier.