Teksten

 

Onderstaande teksten zijn te gebruiken in uw media. Uiteraard zijn deze aan te passen in eigen bewoordingen.

 

Heb jij de V-factor?
Van beveiligers wordt een professioneel en actief optreden verwacht, alert zijn alleen is niet voldoende. Je moet ook actief inspelen op de omgeving, communicatief zijn en vertrouwen opwekken. Waarom? Omdat uit onderzoek is gebleken dat sociale vaardigheden steeds belangrijker worden. Opdrachtgevers en het Nederlands publiek willen dat beveiligers actiever communiceren. Draag ook jouw steentje bij aan de campagne Veiligheid raakt iedereen! Laat zien dat jij de V-factor hebt. Je maakt bovendien kans op een cadeaubon van 50 euro (maandprijs) en een iPad (hoofdprijs). Aanmelden kan via Facebook  / Aanmelden kan via Facebook > Veiligheid raakt iedereen

 

Veiligheid raakt iedereen
Beveiligers zijn altijd en overal actief. Ons werk - zichtbaar en onzichtbaar (zonder dat je er weet van hebt) - draagt bij aan een veilige omgeving. Met de campagne Veiligheid raakt iedereen wil de beveiligingsbranche zich maatschappelijk(er) positioneren; we moeten zichtbaarder worden, uit de schaduwzone komen en laten zien dat het werk een belangrijke waarde vertegenwoordigt, namelijk je veilig kunnen bewegen, zeker zijn van een veilige omgeving. De campagne is een initiatief van sociale partners; werkgevers en werknemers trekken gezamenlijk op.

 

Voor wie?
In 2013-2014 richt de campagne zich op gemeenten, politiek/overheid, opleiders en onszelf: alle werkgevers en werknemers in de beveiligingsbranche. Een campagne voor onszelf? Jazeker! Het zijn beveiligers die de belangrijkste rol spelen als het gaat om de dagelijkse beeldvorming. Ons optreden – alert en actief – draagt bij aan een sterk imago. Voor wat betreft de inhoudelijke bekendheid is er werk aan de winkel. Gemeenten/lokale overheden zijn bijvoorbeeld onvoldoende bekend met wat wij als branche te bieden hebben. We mogen dus wel wat trotser zijn op ons werk en ook actiever uitdragen waar we voor staan. Vanaf 2015 ligt het accent op opdrachtgevers en het Nederlands publiek.

 

Invulling
Op www.veiligheidraaktiedereen.nl is veel te vinden en te bekijken: trends en ontwikkelingen, een videoboodschap van minister Opstelten, een corporate film die de branche vanuit een ander perspectief belicht en collega-beveiligers die in de spotlights staan. In de loop van dit jaar start de publiciteitscampagne gericht op gemeenten.

 

Imago-onderzoek
Aan de campagne is een imago-onderzoek, uitgevoerd door TNS NIPO, vooraf gegaan. Het onderzoek onder gemeenten, politiek/overheid, opdrachtgevers, het Nederlands publiek en de eigen achterban bevat goed nieuws en een aantal aandachtspunten. Het algemeen publiek heeft best een hoge pet op van de beveiliger: een alerte professional die bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Bij andere partijen zoals politiek, overheid en opdrachtgevers blijft de inhoudelijke bekendheid wat achter. Over de hele linie zien partijen graag dat de beveiliger actiever wordt in de communicatie, sociale vaardigheden worden belangrijker. En beveiligers mogen wat sterker in hun schoenen staan en trots zijn op hun vak. Een steuntje in de rug: het Nederlands publiek waardeert ons werk meer dan we zelf denken! Een samenvatting van het onderzoek is te bekijken op www.veiligheidraaktiedereen.nl > Wat zegt het Nederlands publiek?

 

Comité van Aanbeveling
Field Supervisor Fred Panneman, al 27 jaar werkzaam in de beveiligingsbranche, wil graag vanuit de praktijk zijn steentje bijdragen. Want de beeldvorming van de beveiligingsbranche kan best wat beter worden ingekleurd. ‘Beveiliging is een mooi vak dat volop in beweging is. We zijn altijd en overal actief voor de maatschappij. Mensen realiseren zich dat onvoldoende. Daar moet verandering in komen. Daarom heb ik volmondig ‘ja’ gezegd tegen het Comité van Aanbeveling.’

Dr. Ronald van Steden, universitair docent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit, is lid van het Comité van Aanbeveling omdat hij vanuit de wetenschap de maatschappelijke discussie wil entameren. ‘De positie van de beveiliger ten opzichte van andere partijen en de keuze welke richting de branche inslaat, daarover wil ik graag het debat aan gaan.’

Mr. Tjibbe Joustra is voorzitter van Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als voormalig voorzitter van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VPB, tegenwoordig de Nederlandse Veiligheidsbranche) heeft hij een goede kijk op de branche. “Het grote publiek is niet erg bekend met het werk van de beveiligingssector. Dat staat haaks op de veelheid van nieuwe taken die beveiligers uitvoeren in het (semi)publieke domein.”

Drs. Elbert Roest, burgemeester van de gemeente Laren wil collega’s en politici wakker schudden om met een andere bril te kijken naar veiligheid. "Het is zeker de moeite waard om de relatie tussen de particuliere beveiligingsbranche en de formele kanalen te verkennen. Het is een ontdekkingstocht die voor alle partijen winst kan opleveren, met de gemeente als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid.”