Controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Top 7 meest aangetroffen overtredingen

 1. Looninschaling (artikel 38, 39 en 40) Foutieve berekening van periodieken.

  Op basis van datum van indiensttreding had werknemer een hogere periodiek moeten ontvangen.

 2. Verlof (artikel 64 lid 3): Geen opbouw verlof over meeruren De parttimer heeft een vakantieaanspraak overeenkomstig de arbeidstijd per loonperiode. Hieronder vallen dus ook de meeruren.

  (Artikel 64 lid 5) Geen toekenning van extra verlofdagen na 5 jaar in dienst. Voor iedere periodode van 5 onafgebroken dienstjaren bij dezelfde werkgever heeft de werknemer recht op 1 extra vakantiedag.
 3. Vakantietoeslag (artikel 68 lid 1 en 2): Een reservering over uitbetaald verlof.

  Houdt u rekening met het feit dat de voor vakantietoeslag geldende componenten zijn meegenomen in de reservering.

 4. Feestdagcompensatie (artikel 45)

  Niet alle feestdagen waarop wel arbeid is verricht zijn gecompenseerd.

 5. Ziekte (artikel 71 en 72): Niet alle toeslagen meegenomen in berekening voor het ziektegeld

  Let u op dat voor de berekening van het ziektegeld, u rekening dient te houden met de in de voorgaande 52 weken verdiende gemiddelde onregelmatigheidstoeslag.

 6. Pensioeninhouding: Inhouding bij MUP-kracht. Tevens inhouding op basis van gewerkte uren in plaats van contractueel vastgelegde uren

  Een oproepmedewerker bouwt geen pensioen op. Let op dat er dan ook geen inhouding plaatsvindt. Daarnaast bouwt een vaste medewerker iedere periode pensioen op over de gewerkte uren. Het pensioenreglement is te vinden op  beveiligingspensioen.nl

 7. Ten onrechte gebruik maken van evenementen-cao

  Verloning vindt plaats op basis van evenementen-cao waar cao particuliere beveiliging van toepassing is.