Trainingen Agressie en Geweld

Trainingen Agressie en Geweld is een belangrijk thema in de particuliere beveiliging. Voor deze trainingen is er een groot aanbod van verschillende aanbieders. Om daarin een goede keuze te maken heeft SOBB in samenwerking met experts vanuit de sector een checklist training Agressie en Geweld opgesteld. Deze checklist kan als handvat worden gebruikt om een keuze te maken uit het aanbod van trainingen Agressie en Geweld.

 • De digitale Arbocatalogus Particuliere Beveiligingmoet worden gebruikt in de opleiding;
 • Minimaal 1 dag opleiding;
 • Alle vormen van agressie moeten worden behandeld; (zie digitale Arbocatalogus)
 • Aandacht voor wetgeving rondom agressie en geweld;
 • De training moet aandacht besteden aan de weerbaarheid maar op het niveau van conflictbeheersing en niet zelfverdediging;
 • Aandacht voor herkenning van gedragingen van mensen;
 • Aandacht voor zowel mentaal - als fysieke reacties;
 • Aandacht voor het onderdeel nazorg na agressie en geweld. Bedrijven moeten dit zelf regelen of nazorg regelen met instanties als slachtofferhulp;
 • De trainer moet affiniteit hebben met de doelgroep beveiligers;
 • Aandacht voor verschillende culturen en welk gedrag dit met zich meebrengt;
 • De trainer moet in bezit zijn van een trainingsbevoegdheid;
 • De werkelijkheid moet zoveel mogelijk worden benaderd, actuele simulaties;
 • Groepsgrootte maximaal 12;
 • Verplichte aanwezigheid + urenregistratie van de deelnemers;
 • Trainingscertificaat met specificatie over de gevolgde onderdelen.