Sociale Commissie Beveiliging
Oordeelt over cao-interpretatiegeschillen

Uitspraken Sociale Commissie Beveiliging

 

Hieronder volgen de uitspraken van de Sociale Commissie Beveiliging. De uitspraken zijn onderverdeeld over de onderwerpen genoemd in de hoofdstukken van de cao Particuliere Beveiliging.

Hoofdstuk 1

Artikel 1: ziektegeld, parttimer (05-12-2002)
Artikel 1: ziektegeld (26-08-2004) 
Artikel 1: Goede vrijdag (30-08-2016)
Artikel 1: 14e loonperiode (18-06-1999)
Artikel 8: waarde vakantiedag (31-01-2018)
Artikel 9: uitzendkrachten (05-12-2002) 
Artikel 1 en 21: werkoverleg (23-03-2010)
Artikel 1: Definitie overwerk (12-10-2017) 

Hoofdstuk 2

Artikel 13: structurele arbeidstijd, aanpassing parttimecontract (03-07-1998)

Hoofdstuk 3

Artikel 20: ADV-uren, arbeidsongeschiktheid (18-01-1999) 
Artikel 20 en 29: ADV, pauze (29-05-2006)
Artikel 21: arbeidstijd (14-09-2009)
Artikel 1 en 21 lid 2: ADV, roostervrije dag (21-05-2007)
Artikel 25: vrije zondagen (16-10-2008)
Artikel 26: Arbeidstijd, overwerk (18-01-1999)
Artikel 29: Pauzetijd mobiele eenmanspost (23-10-1998)
Artikel 1, 32 en 33: roosters (04-07-2011)
Artikel 30 en 52: consignatie, consignatievergoeding I (02-10-2001) 
Artikel 30 en 52: consignatie, consignatievergoeding II (15-08-2003)
Artikel 35 en 55: consignatie, bereikbaarheidsdienst (31-08-2018)

Hoofdstuk 4

Artikel 40: functiewaarneming (17-03-2003)
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag I (27-05-1997)
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag II (14-04-1998)
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag III (15-10-1999)
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag IV( 21-02-2000)
Artikel 44: roostervrije dag, toeslag I (27-05-1997)
Artikel 44: roostervrije dag, toeslag II (22-10-2002)
Artikel 47: afbouwregeling (18-09-2006) 

Bijlage 2: salarisspecificatie (27-05-1997)
Bijlage 3: salarisinschaling I (11-03-1997)
Bijlage 3: salarisinschaling II (23-10-1998)
Bijlage 3: salarisinschaling III (29-05-2006)
Bijlage 3: salarisinschaling IV (04-12-2006)
Bijlage 3: salarisinschaling (23-03-2010)
Bijlage 2: salarisinschaling (09-10-2018)

Hoofdstuk 5

Artikel 1 en 51: vergoeding reistijd tijdens werktijd (11-03-2013)
Artikel 4 en 52: reiskosten- en reistijdvergoeding, NVD-cao (17-11-2014)
Artikel 6 lid 2: reiskostenvergoeding, overplaatsing (18-06-1999)
Artikel 48: reiskostenvergoeding, carpoolen (06-03-1998)
Artikel 49: reiskostenvergoeding, verhuizing (15-10-1999)
Artikel 49: reistijdenvergoeding (16-10-2003)
Artikel 51: reiskosten (14-09-2009)
Artikel 52 lid 3: consignatie (12-11-2007)
Artikel 53: hondenvergoeding, vakantietoeslag (31-01-2001)
Artikel 49 en 53: reiskostenvergoeding in verband met hond (26-01-2000)
Artikel 53 en 68: hondenvergoeding, arbeidsongeschiktheid (15-10-1999)
Artikel 55: vergoeding hondentraining (23-04-2012)

Hoofdstuk 6

Artikel 56 en 59: terugbetaling studiekosten (15-05-2000)
Artikel 60: EHBO / BHV (20-09-2005)
Artikel 60: EHBO diploma (20-09-2005)
Artikel 60: EHBO (16-10-2008)

Hoofdstuk 7

Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed II (15-10-1999)
Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed III (31-01-2001)
Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed IV (18-09-2006)
Artikel 62: vaststellen verlofaanvraag (18-06-1999)
Artikel 63: uitbetalen vakantiedagen (11-03-1997)
Artikel 64: structureel overwerk, vakantietoeslag I (15-03-1999)
Artikel 64: structureel overwerk, vakantietoeslag II (29-05-2006)
Artikel 64: vaste toeslag (21-05-2007)
Artikel 64: vakantiedagen (08-11-2010)
Artikel 65: bezoek bedrijfsarts, buitengewoon verlof (27-05-1997)
Artikel 65: bezoek specialist, adv-dagen (26-08-2004)
Artikel 65: vakantiedag of meerdaags verlof (17-11-2014)
Artikel 1 en 67: structureel overwerk, vakantietoeslag (23-03-2010)
Artikel 67: feestdagen-vakantiedag (31-01-2018)

Hoofdstuk 8

Artikel 68 en 1: toeslagen RV-dagen bij arbeidsongeschiktheid (18-06-1999)
Artikel 68 en 1: ziektegeld, gemiddelde ORT, vakantieloon (02-10-2001)

Hoofdstuk 9

Artikel 77: regeling oudere werknemer, afbouwregeling (05-12-2002)
Artikel 80 lid 1 sub b: regeling oudere werknemer, rooster (12-04-2017)
Artikel 80 lid 6: vrije dagen oudere werknemers (04-06-2011) 

Hoofdstuk 10

Artikel 78: veiligheidsprotocol (25-02-2002) 

Hoofdstuk 11

Geen uitspraken.

Hoofdstuk 12

Geen uitspraken.

Hoofdstuk 13

Geen uitspraken.

Hoofdstuk 14

Geen uitspraken.