Sociale Commissie Beveiliging
Oordeelt over cao-interpretatiegeschillen

Uitspraken Sociale Commissie Beveiliging

 

Hieronder volgen de uitspraken van de Sociale Commissie Beveiliging. De uitspraken zijn onderverdeeld over de onderwerpen genoemd in de hoofdstukken van de cao Particuliere Beveiliging.

Hoofdstuk 1

Artikel 1: ziektegeld, parttimer
Artikel 1: ziektegeld
Artikel 1: 14e loonperiode
Artikel 9: uitzendkrachten
Artikel 1 en 21: werkoverleg
Artikel 1: Definitie overwerk

Hoofdstuk 2

Artikel 13: structurele arbeidstijd, aanpassing parttimecontract

Hoofdstuk 3

Artikel 20: ADV-uren, arbeidsongeschiktheid
Artikel 20 en 29: ADV, pauze
Artikel 21: arbeidstijd
Artikel 1 en 21 lid 2: ADV, roostervrije dag
Artikel 25: vrije zondagen
Artikel 26: Arbeidstijd, overwerk
Artikel 29: Pauzetijd mobiele eenmanspost
Artikel 1, 32 en 33: roosters
Artikel 30 en 52: consignatie, consignatievergoeding I
Artikel 30 en 52: consignatie, consignatievergoeding II

Hoofdstuk 4

Artikel 40: functiewaarneming
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag I
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag II
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag III
Artikel 1 en 44: bloktijden, toeslag IV
Artikel 44: roostervrije dag, toeslag I
Artikel 44: roostervrije dag, toeslag II
Artikel 47: afbouwregeling

Bijlage 2: salarisspecificatie
Bijlage 3: salarisinschaling I
Bijlage 3: salarisinschaling II
Bijlage 3: salarisinschaling III
Bijlage 3: salarisinschaling IV
Bijlage 3: salarisinschaling

Hoofdstuk 5

Artikel 1 en 51: vergoeding reistijd tijdens werktijd
Artikel 4 en 52: reiskosten- en reistijdvergoeding, NVD-cao
Artikel 6 lid 2: reiskostenvergoeding, overplaatsing
Artikel 48: reiskostenvergoeding, carpoolen
Artikel 49: reiskostenvergoeding, verhuizing
Artikel 49: reistijdenvergoeding
Artikel 51: reiskosten
Artikel 52 lid 3: consignatie
Artikel 53: hondenvergoeding, vakantietoeslag
Artikel 49 en 53: reiskostenvergoeding in verband met hond
Artikel 53 en 68: hondenvergoeding, arbeidsongeschiktheid
Artikel 55: vergoeding hondentraining

Hoofdstuk 6

Artikel 56 en 59: terugbetaling studiekosten
Artikel 60: EHBO / BHV
Artikel 60: EHBO diploma

Hoofdstuk 7

Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed I
Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed II
Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed III
Artikel 61 en 62: feestdag, vergoeding, vakantietegoed IV
Artikel 62: vaststellen verlofaanvraag
Artikel 63: uitbetalen vakantiedagen
Artikel 64: structureel overwerk, vakantietoeslag I
Artikel 64: structureel overwerk, vakantietoeslag II
Artikel 64: vaste toeslag
Artikel 64: vakantiedagen
Artikel 65: bezoek bedrijfsarts, buitengewoon verlof
Artikel 65: bezoek specialist, adv-dagen
Artikel 65: vakantiedag of meerdaags verlof
Artikel 1 en 67: structureel overwerk, vakantietoeslag

Hoofdstuk 8

Artikel 68 en 1: toeslagen RV-dagen bij arbeidsongeschiktheid
Artikel 68 en 1: ziektegeld, gemiddelde ORT, vakantieloon

Hoofdstuk 9

Artikel 77: regeling oudere werknemer, afbouwregeling
Artikel 80 lid 1 sub b: regeling oudere werknemer, rooster
Artikel 80 lid 6: vrije dagen oudere werknemers

Hoofdstuk 10

Artikel 78: veiligheidsprotocol

Hoofdstuk 11

Geen uitspraken.

Hoofdstuk 12

Geen uitspraken.

Hoofdstuk 13

Geen uitspraken.

Hoofdstuk 14

Geen uitspraken.