Sectorplan Veiligheid Werkt
Het sectorplan ondersteunt de beveiliger in zijn/ haar ontwikkeling

Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een aantal voorwaarden. De kosten van een traject en daarmee de hoogte van de subsidie verschillen per project. 

Voor de trajecten Loopbaanscan en Toekomstgerichte scholing wordt de 50% eigen bijdrage vergoed door het opleidingsfonds. Er zijn hier geen kosten aan verbonden voor de deelnemer.

Voor de trajecten Werk naar Werk wordt er per traject 50% kosten doorberekend aan de opdrachtgever.

De deelnemer investeert vooral tijd. U komt alleen in aanmerking voor subsidie als:

  1. U valt onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging.
  2. Een opleiding of traject bij een door hetopleidingsfonds geselecteerde aanbieder volgt.
  3. U het traject binnen 2 maanden start na online inschrijven via de website van het opleidingsfonds. Start u niet binnen 2 maanden dan vervalt de inschrijving.
  4. Tijdens het traject getekend wordt voor aanwezigheid of er een deelnamecertificaat wordt uitgereikt.
  5. Een recente kopie van de salarisspecificatie van de deelnemer opgestuurd wordt naar administratie@beveiligingsbranche.nl uiterlijk bij afronding van het traject. Gelieve niet salarisspecificaties van verschillende medewerkers in 1 bijlage op te sturen.
  6. Het traject afgerond wordt voor 1 maart 2017. Aanmelden van deelnemers kan vanaf 24 maart 2015.
  7. U voor het gekozen traject niet deelneemt aan een ander sectorplan, bijvoorbeeld het sectorplan voor de luchtvaart. Deze verplichting wordt gesteld door het ministerie van SZW.
  8. U voldoet aan alle voorwaarden. Is dit niet het geval dan wordt de factuur voor de 50% subsidiebijdrage doorgestuurd naar de werkgever of werknemer die het traject gevolgd heeft.

Het aantal plaatsen per project kan gedurende het traject gewijzigd worden. Hierover wordt op de website gecommuniceerd.

Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche: 0183-646672, opleiden@beveiligingsbranche.nl.