Servicecentrum
Het Servicecentrum helpt verzuim te verlagen en werkomstandigheden te verbeteren in de beveiligingsbranche.

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Branche RI&E aangepast

Het Servicecentrum heeft de branche RI&E laten aanpassen. Deze aanpassingen hebben te maken met de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Op een tweetal punten hebben deze wijzigingen ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten: het contract met de Arbodienst en de taak van de preventiemedewerker.

Lees meer

Kom uit de geldzorgen!

Startpunt Geldzaken heeft sinds kort het derde geldplan gereed: Kom uit de geldzorgen. Dit geldplan is gericht op huishoudens met financiële problemen. Stapsgewijs wordt men geholpen de financiële situatien in kaart te brengen en actie te ondernemen om uit de geldzorgen te komen. Er zijn ook geldplannen beschikbaar met de onderwerpen: Beter rondkomen en Sparen, aflossen of beleggen?.

Lees meer

Arbocatalogus Beveiligingsbranche in de Tweede Kamer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief naar de Tweede Kamer over de aanpak van ongewenste omgangsvormen de Arbocatalogus van de Beveiligingsbranche als goed voorbeeld gebruikt. Diverse media zoals het ANP en het AD hebben 26 september jl. bericht over deze brief die u hier kunt lezen. Natuurlijk iets om trots op te zijn.

Wilt u meer informatie over onze Arbocatalogus, klik hier.

Lees meer

Save the date Nationale Meewerkweek: doet u ook mee?

Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging ondersteunt de Nationale Meewerkweek. Wanneer u meedoet, dan levert deelname u het nodige op.

  • Zo wordt met dit initiatief de afstand tussen directie en werkvloer te verkleinen. Het geeft een positief effect op het ‘wij’-gevoel.
  • Door mee te doen verhoogt wordt de betrokkenheid bij uw bedrijf of organisatie verhoogd.
  • Zelf krijgt u meer inzicht in de processen op de werkvloer en bent u beter in staat om processen te optimaliseren.
  • De meewerkweek past goed binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De nationale meewerkweek is dit jaar in week 46, van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november. U kunt zich aanmelden via de website nationalemeewerkweek.nl. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de organisatie, campagnemateriaal, ondersteuning voor de communicatie. U kunt zelf bepalen welke werkzaamheden passend zijn om uit te voeren. Elk deelnemend bedrijf ontvangt na deelname een certificaat.

Lees meer

Het Servicepakket uitgebreid met eerstelijns traumaopvang

Wat doet u als uw medewerker een schokkende ervaring heeft meegemaakt? Denk aan een overval, een sterfgeval, een (bedrijfs) ongeval of een geweldsdelict. Voorkom langdurige opvang en zorg direct voor traumaopvang. Het Servicecentrum heeft het Instituut voor Psychotrauma toegevoegd als preferred supplier voor (eerstelijns) traumaopvang. Uitgebreide informatie volgt binnenkort.

Lees meer

Wet Huis voor klokkenluiders geldt vanaf 1 juli 2016

Op 1 juli 2016 treedt de wet Huis voor klokkenluiders (wet HvK) in werking. De wet HvK voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang adviseren en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Verder verplicht de wet HvK werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. De wet HvK kan een rol spelen wanneer de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Conform de CAO Particuliere Beveiliging (art. 91A) biedt de beveiligingsbranche een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Lees meer

Oog voor uw werknemers

Steunpunt RI&E organiseerde van 13 tot en met 17 juni voor de 2e keer de week van de RI&E. Het Servicecentrum Particuliere Beveiliging ondersteunde dit initiatief. Het thema was dit jaar ‘Oog voor uw werknemers’. Het doel is om uitval op korte en langere termijn te voorkomen.

Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers. Bovendien levert het ondernemers voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in veel gevallen de productiviteit. Door minder verzuim wordt de bedrijfscontinuïteit bovendien verbeterd, waar ook klanten bij gebaat zijn.

Lees hier de extra nieuwsbrief over de week van de RI&E.

Geslaagde branchebijeenkomst ‘beveiligen met een sociale bril’

De branchebijeenkomst op dinsdag 24 mei 2016 stond in het teken van de introductie van de functieprofielen en de diverse toepassingen. De bijeenkomst was erg succesvol.

De bijeenkomst werd geopend door gastheer Erwin Rog van de Unie die de zaal meenam in de toekomst van arbeidsvoorwaarden. Via de quiz ‘petje op, petje af’ werd de branchekennis getest. Natascha Tobi van Eagle Security was het beste op de hoogte en sleepte de prijs in de wacht. Onder leiding van dagvoorzitter Marcel Collignon vond een ronde tafelgesprek plaats over de totstandkoming van de functieprofielen. De ronde tafelgenoten Wilma Roskam (Power4People) en Vera Arts (arbeidsdeskundige Facilicom) hebben de zaal veel nieuwe inzichten gegeven hoe je om kunt gaan met re-integratie.

Lees meer