Servicecentrum
Het Servicecentrum helpt verzuim te verlagen en werkomstandigheden te verbeteren in de beveiligingsbranche.

Servicecentrum Particuliere Beveiliging

Tijdelijk aanvullende eisen Arbowet

Op 25 november jl. is, in verband met de bestrijding van de epidemie COVID-19, het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 tijdelijk uitgebreid. Artikel 3.2 is een soort vangnet voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die niet specifiek in het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn genoemd. nieuwe artikel 3.2a verplicht werkgevers en werknemers om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. Door de tijdelijke uitbreiding kan de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) bij het niet naleven van de Corona maatregelen het werk stilleggen en werkgevers beboeten. Het geeft I-SZW ook de mogelijkheid om werknemers, bij niet naleving, maximaal € 450,- boete op te leggen.

Het oorspronkelijke artikel is niet specifiek toegesneden op het voorkomen of beperken van de besmetting van werknemers. Om die reden wordt tijdelijk, ter voorkoming van besmetting van werknemers en derden met COVID-19, een meer specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen. Eenzelfde bepaling is ook voor Caribisch Nederland opgenomen in het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES.

Tijdelijke maatregelen
De tijdelijke aanvulling van het Arbeidsomstandighedenbesluit is bedoeld om de maatregelen tegen COVID-19, die gelden voor de publieke ruimte, ook te verplichten voor de arbeidsplaats. Zo is het mogelijk voor de I-SZW om naleving van de maatregelen af te dwingen. Onder de tijdelijke maatregelen vallen de bekende maatregelen als 1,5 meter afstand houden, het dragen van niet-medische mond neus maskers, goede hygiënische voorzieningen bieden en het voorlichten van werknemers over de bestrijding van COVID-19 op de arbeidsplaats. De verbijzondering van het Arbobesluit heeft een tijdelijk karakter. In principe vervallen de aanvullende eisen drie maanden na de inwerkingtreding van rechtswege, maar deze kunnen, met instemming van de Tweede Kamer, voor drie maanden worden verlengd.

Basisverplichtingen
Het nieuwe artikel vormt de basis voor de verplichtingen van de werkgever bij het nemen van maatregelen of voorzieningen die door het RIVM worden geadviseerd. Welke maatregelen of voorzieningen dat zijn hangt af van wat het Kabinet bepaalt en de richtlijnen van het RIVM (die een weergave zijn van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening).
De door de sectoren opgestelde protocollen kunnen behulpzaam zijn bij het vormgeven van zo’n aanpak. Een door de sectoren opgesteld protocol is echter geen vervanging van de geldende Arbowet- en regelgeving. Daarvoor moet de Inspectie SZW de maatregelen positief getoetst hebben. In enkele sectoren hebben de sociale partners de Arbocatalogus daarom aangevuld met een norm Coronavirus en/of een aanvullende vragenlijst in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie.  Sociale partners in de Particuliere Beveiliging hebben intussen bij het Steunpunt RIE een aanvulling op de bestaande vragenlijst ter erkenning ingediend. We houden je daarvan op de hoogte.

Bekijk het besluit van 25 november 2020.

 

Avondklok

Avondklok

Als je moet werken na 10 uur ‘savonds, moet je een verklaring van je werkgever hebben. Werkgevers geven aan hun beveiligers een werkgeversverklaring die legitimeert dat de beveiliger die dienst heeft tussen 22.00 uur en 4.30 uur op straat mag zijn. Uiteraard moet je ook je groene pas bij je hebben. Sommige werkgevers geven ook het rooster mee om aan te tonen dat de beveiliger dienst heeft. Dat is echter niet verplicht.

Samenwerkende generaties in de beveiliging!

Branchemiddag Servicecentrum Particuliere Beveiliging
met Jan Lammers

Bekijk hier de fotopresentatie.

Op 19 november 2019 is de jaarlijkse branchemiddag van het Servicecentrum Particuliere Beveiliging in Utrecht gehouden. Deze bijeenkomst is bezocht door een groot aantal werkgevers en werknemers uit de beveiligingsbranche. Het thema van deze middag is “Samenwerkende generaties in de beveiliging”. Met het langer doorwerken zijn er diverse generaties die met elkaar samen werken. Hoe gaan de jongere en oudere medewerkers met elkaar om.

Jan Lammers -voormalig F1 autocoureur spreekt over de samenwerking in een raceteam en veranderingen in het racen. Daarnaast is de V-factor winnaar 2019 bekend gemaakt.

Gepke Haringsma van het Servicecentrum Particuliere Beveiliging verwelkomt op deze middag de vele belangstellenden werkzaam in de beveiligingsbranche. De hele branche vertegenwoordigd is: HR-medewerkers, directeuren, beveiligers en het onderwijs. Hoe staan de verschillende generaties in het leven. Heeft dit invloed op de manier van werken met elkaar?

Sprekers van Securitas en UWV

  • Lonneke Schagen (manager recruitment en arbeidsmarktstrategie) en Dagmar Boogerd (HR adviseur) werkzaam bij Securitas en beiden van een verschillende generatie, vertellen over de kenmerken van de diverse generaties op de werkvloer: babyboomers, X, Y en Z.
  • Freek Kalkhoven geeft aan dat UWV een arbeidsmarktonderzoek in de beveiligingsberoepen heeft gedaan. Reden tot onderzoek is de krappe arbeidsmarkt. Eind van het jaar is de “Factsheet arbeidsmarkt beveiligingsberoepen” beschikbaar.

V-factor 2019

De drie genomineerden Saskia Strobos, Joey de Bruin en Marcel Boers krijgen een paar vragen voorgelegd van de juryvoorzitter Marianna Clarijs van het SFPB. Jan Lammers maakt de winnaar van 2019 bekend: Saskia Strobos. De publieksprijs is eveneens voor Saskia.

Jan Lammers

Jan Lammers, voormalig F-1 autocoureur en thans werkzaam als directeur van het Grand-Prix circuit Zandvoort vertelt over zijn carrière in de race-sport. Vroeger was de racesport veel gevaarlijker. Een aanrijding kon dodelijk zijn. Tegenwoordig zijn auto’s veel veiliger! Er is in de loop van de tijd heel veel veranderd. Het is dus belangrijk om open te staan voor vernieuwingen voor jongere generaties.

De vele vragen uit de zaal worden met enthousiasme door Jan beantwoord.

De geslaagde middag wordt door Gepke Haringsma afgesloten met: “generaties blijf open staan voor elkaars ideeën”!

Waarom is G4S enthousiast over het collectieve contract bij VGZ?

Op een regiobijeenkomst van het Servicecentrum in 2017 is Roel Keppel van G4S enthousiast over het verhaal over duurzame inzetbaarheid van zorgverzekeraar VGZ. Lees waarom G4S is overgestapt naar het collectieve contract van het Servicecentrum bij zorgverzekeraar VGZ.

Gratis interventies ‘Stoppen met roken’

In 2019 wordt uit het collectieve contract tussen het Servicecentrum Particuliere Beveiliging en VGZ een gezondheidsbudget uitgekeerd. Een beperkt aantal werkgevers in het collectief, mag het budget kosteloos gebruiken en kiezen uit 2 interventies:

1. Marktkraam Stoppen met roken.
2. Telefonische coaching Stoppen met roken.

Heb je belangstelling of vragen? Neem contact op met Gepke Haringsma van Servicecentrum Particuliere Beveiliging via 0183 - 646 689 of werken@beveiligingsbranche.nl. Laat weten waar je belangstelling naar uitgaat en vermeld naam, bedrijf, contactpersoon, functie en telefoonnummer. 

Lees meer

Succesvolle regiomiddag Veilig en gezond werken

Zo’n 25 werkgevers en werknemers uit de beveiligingsbranche zijn te gast tijdens de tweede regiomiddag op 21 mei 2019 in Zoetermeer. Het thema van deze middag: “veilig en gezond werken” is van verschillende kanten bekeken. De deelnemers waarderen de middag met een ruime 8!

Gepke Haringsma van het Servicecentrum Particuliere Beveiliging heet iedereen welkom en geeft een korte toelichting op het programma van de middag.

Marjolaine Oosterbeek van IvP vraagt de aanwezigen wat een schokkende gebeurtenis is. Wat kun je als collega en als werkgever doen? En is externe opvang altijd nodig?

Stephan Kapma, trainer van Q-steps, doet een boekje open over agressie en geweld. Heeft een bedrijf richtlijnen? Wat doet je lijf als je met agressie en/of geweld te maken krijgt? Kun je je hierop voorbereiden?

Vervolgens geeft Hans Spanjers van het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum een presentatie over nachtarbeid. Voeding en slaap spelen een grote rol. Handige tips worden aangereikt. Evenals een handzaam boekje.

Lees meer

Jaarlijkse Branchemiddag

Op 20 november 2018 is de jaarlijkse branchemiddag van het Servicecentrum Particuliere Beveiliging in Soesterberg gehouden. Het thema van deze middag is “Het beveiligingswerk verandert! Verandert u mee?” Ellie Lust, laat zien dat het politie- en beveiligingswerk steeds meer verbonden zijn.

Sprekers uit de branche

Ron Mense van Securitas signaleert enkele trends in de beveiliging: techniek wordt goedkoper, security is onderdeel van groter geheel en er zijn meer Big Data beschikbaar. Hoe gaan we hier als beveiliger mee om? Zijn advies: blijf nieuwsgierig en volg een goede opleiding. 

Beveiliging vindt dag en nacht plaats. Hennie Havenaar van Syntro bespreekt hoe medewerkers gezond de klok rond kunnen gaan. Roosters in de nacht zijn onvermijdbaar. Roosteren met voldoende hersteltijd is aan te raden. 

Mart Vergouwen van I-Sec spreekt over het voordeel van techniek maar dit betekent tegelijkertijd dat machines het van de mens overnemen. Slimme camera’s vervangen de beveiligingsmedewerkers.

Ellie Lust

Ellie Lust, voorheen woordvoerder bij de politie, legt de aanwezigen de vraag voor: Waarom word je beveiliger? Een beveiliger en agent willen beiden mensen helpen.

Lust geeft aan dat het beveiligingswerk en politiewerk nog veel meer overeenkomsten hebben. Zij laat dit met diverse filmpjes zien. Het uniform zorgt dat je in de gaten wordt gehouden. De burger gebruikt social media om “ongeregeldheden” te tonen.

Ellie Lust geeft tips vanuit de branche zelf hoe om te gaan met agressie en geweld en spreekt over haar ervaringen in binnen- en buitenland.

Vanuit de zaal komen diverse vragen over samenwerking politie en beveiliging. Komt de politie als er nog geen delict is gepleegd? “Jazeker” antwoordt Ellie Lust. “Preventie is een belangrijke taak”.

De geslaagde middag wordt door Gepke Haringsma van het Servicecentrum Particuliere Beveiliging afgesloten met de tip: Werkgever en werknemer ga in gesprek met elkaar. De beveiligingswereld verandert en we moeten nog lang (gezond) aan de slag!

Bekijk hier diverse foto’s voor een impressie!

Lees hier een uitgebreid verslag van de middag!

Succesvolle regiomiddag(en) in 2018 “De vitale beveiliger”

Zo’n 20 directieleden, HR-medewerkers, OR-leden, kaderleden vakbonden en preventiemedewerkers zijn te gast op de eerste regiobijeenkomst op 29 mei 2018 in Dordrecht. Het thema van deze middag: de vitale beveiliger is van verschillende kanten bekeken.

Gepke Haringsma van het Servicecentrum Particuliere Beveiliging heet iedereen welkom en geeft een korte toelichting op het programma van de middag.

Micha Aarts van Sammen financiële coaching laat door filmpjes en stellingen de aanwezigen nadenken. Heeft de werkgever een rol bij schulden van de werknemer? Schulden veroorzaken stress en dat heeft invloed op het werk.

Vervolgens geeft Desiree de Ronde van VGZ Zorgverzekering een presentatie over bedrijfsgezondheidszorg met tussendoor een rustgevend intermezzo.

Stephan Kapma, trainer van Q-steps, doet een boekje open over agressie en geweld. Het is van belang om een normenkader te hebben in een bedrijf. Werkgever en werknemer moeten gezamenlijk aan de slag.

De bijeenkomsten in Zwolle, Arnhem en Eindhoven, later in het jaar, zijn ook zeer geanimeerd.

Maak gebruik van het branchecollectief van VGZ voor uw ziektekostenverzekering!

Lees meer

Vernieuwde website van de Arbocatalogus gelanceerd op branchemiddag De Veilige Beveiliger

Zo’n zestig HR-medewerkers, directeuren, arbo-coördinatoren, beveiligers en preventiemedewerkers zijn te gast tijdens de branchemiddag De Veilige Beveiliger op 14 november 2017. Het centrale onderwerp: zorgt de beveiliger alleen voor de veiligheid van uw klant of denkt hij ook aan de eigen veiligheid? 

Lees meer

Kom uit de geldzorgen!

Startpunt Geldzaken heeft sinds kort het derde geldplan gereed: Kom uit de geldzorgen. Dit geldplan is gericht op huishoudens met financiële problemen. Stapsgewijs wordt men geholpen de financiële situatien in kaart te brengen en actie te ondernemen om uit de geldzorgen te komen. Er zijn ook geldplannen beschikbaar met de onderwerpen: Beter rondkomen en Sparen, aflossen of beleggen?

Lees meer

Arbocatalogus Beveiligingsbranche in de Tweede Kamer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief naar de Tweede Kamer over de aanpak van ongewenste omgangsvormen de Arbocatalogus van de Beveiligingsbranche als goed voorbeeld gebruikt. Diverse media zoals het ANP en het AD hebben 26 september jl. bericht over deze brief die u hier kunt lezen. Natuurlijk iets om trots op te zijn.

Wilt u meer informatie over onze Arbocatalogus, klik hier.

Lees meer