Hoe vindt de indexering van toeslagen en vergoedingen plaats?

De volgende tegemoetkomingen worden jaarlijks per loonperiode 3 geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer met als peildatum oktober van het jaar ervóór:

  • Functiewaarnemingstoeslag
  • Maaltijdvergoeding
  • Pauzetoeslag
  • Consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding
  • Hondenvergoeding

Er wordt gerekend met 5 cijfers achter de komma en bij elke nieuwe indexatie is het laatst geïndexeerde cijfer met de 5 decimalen het uitgangspunt.

Op onze website en in de nieuwsbrief worden ieder jaar in december de geïndexeerde bedragen voor het volgende jaar gepubliceerd.

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid