Hoe vindt de indexering van toeslagen en vergoedingen plaats?

De volgende tegemoetkomingen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer met als peildatum oktober van het jaar ervóór:

  • Functiewaarnemingstoeslag
  • Maaltijdvergoeding
  • Pauzetoeslag
  • Consignatie- en bereikbaarheidsvergoeding
  • Hondenvergoeding

Er wordt gerekend met 5 cijfers achter de komma en bij elke nieuwe indexatie is het laatst geïndexeerde cijfer met de 5 decimalen het uitgangspunt.

Voorbeeld:
Bij waarneming van een functie die 1 salarisschaal hoger is ingedeeld

Jaar van indexatie Berekening indexatie In cao

2018

0,1556731 + 1,3% = 0,1576968 0,16

2019

0,1576968 + 1,7% = 0,1603776 0,16

2020

0,1603776 + 1,7% = 0,1631040 0,16

2021

0,163104 + 1,1% = 0,16489814 0,17

Op onze website worden ieder jaar in december de geïndexeerde bedragen voor het volgende jaar gepubliceerd.

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2021 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid