Sociale partners in de particuliere beveiliging vinden het belangrijk dat de afspraken in de cao worden nagekomen. Daarom onderzoekt het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) of de cao wordt nageleefd.

SFPB doet onderzoek bij alle beveiligingsbedrijven die onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging vallen. Tijdens een onderzoek wordt de administratie doorgenomen en bekijkt een controleur of het bedrijf zich houdt aan de afspraken, onder andere inzake loon en roosters.

In principe worden bedrijven willekeurig geselecteerd voor de controle. Er kan een bijzondere aanleiding zijn voor een controle, bijvoorbeeld een klacht over de naleving van de cao (iedereen kan misstanden melden), maar ook als het bedrijf een keurmerk aanvraagt bij de Nederlandse Veiligheidsbranche kan dat aanleiding zijn voor een controle.

Controleurs

De controles worden uitgevoerd door ter zake kundige controleurs van SFPB. Met grote zorgvuldigheid lichten zij uw bedrijfsadministratie door.

Afspraak inplannen en verzetten

SFPB plant samen met u een afspraak voor cao-controle in. Dat doet SFPB ruim van tevoren.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u de afspraak voor een geplande controle moet verzetten. Doe dit wel minimaal 2 weken van tevoren. Anders brengt SFPB administratiekosten in rekening.
Het is niet mogelijk om de afspraak voor de geplande controle meer dan één keer te verzetten.

Hoe vaak onderzoek?

SFPB onderzoekt elk beveiligingsbedrijf minimaal een keer in de drie jaar. Soms wordt een bedrijf vaker gecontroleerd. Dat hangt af van het bedrijfsoordeel van de laatste controle. Bij een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' wordt een bedrijf ongeveer 1 keer per jaar onderzocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een steekproef. De grootte van de steekproef is afhankelijk van het aantal werknemers (inclusief inhuur van arbeidskrachten) dat in dienst is in de controleperiode. Indien nodig kan de steekproef ter plekke worden uitgebreid.

Verplichtingen voor het bedrijf

Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat het bedrijf moet aantonen dat de cao wordt nageleefd. Ook is het bedrijf verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet een bedrijf dit niet? Dan kan een schadevergoeding opgelegd worden. Daarnaast zal een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' worden afgegeven.

Meer over de controles:

 1. Aankondiging controle
 2. Controle ter plaatse
 3. Wat wordt gecontroleerd
 4. Welke documenten zijn nodig bij de controle?
 5. Uitslag controle en bedrijfsoordeel
 6. Corrigeren
 7. Schadevergoeding
 8. Klachten of bezwaar
 9. Kosten van de controle
 10. Administratiekosten
 11. Keurmerk
 12. Seinlijn