Controleorgaan
Ziet toe op het nakomen van arbeidsvoorwaarden

Sociale partners in de particuliere beveiliging vinden het belangrijk dat de afspraken in de cao worden nagekomen. Daarom onderzoekt het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) of werkgevers zich houden aan de cao.

 

SFPB doet onderzoek bij alle beveiligingsbedrijven met personeel. Tijdens een onderzoek wordt de bedrijfsadministratie doorgenomen en bekijkt een controleur of de werkgever zich houdt aan de afspraken o.a. inzake loon en roosters.

In principe worden bedrijven willekeurig geselecteerd voor de controle. Er kan een bijzondere aanleiding zijn voor een controle. Bijvoorbeeld een klacht over de naleving van de cao (iedereen kan misstanden melden), maar ook als het bedrijf een keurmerk aanvraagt bij de Nederlandse Veiligheidsbranche kan dat aanleiding zijn voor een controle.

Controleurs

De controles worden uitgevoerd door professionele controleurs van SFPB. Met grote zorgvuldigheid lichten zij uw bedrijfsadministratie door.

Afspraak inplannen en verzetten

Samen met u plannen wij een afspraak voor controle in. Dat doen we ruim van tevoren.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u de afspraak voor een geplande controle moet verzetten. Doe dit wel minimaal 2 weken van tevoren. Anders brengt SFPB administratiekosten in rekening.

Hoe vaak onderzoek?

SFPB onderzoekt elk beveiligingsbedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal een keer in de drie jaar. Soms moet een bedrijf vaker gecontroleerd worden. Dat hangt af van het bedrijfsoordeel van de laatste controle. Bij een onvoldoende bedrijfsoordeel wordt een bedrijf ongeveer 1 keer per jaar onderzocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een steekproef. De grootte van de steekproef is afhankelijk van het aantal werknemers dat in dienst is in de controleperiode.

Verplichtingen voor werkgever

Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat de werkgever moet aantonen aan SFPB dat hij de cao naleeft. Ook is de werkgever verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet hij dit niet? Dan kan hem een schadevergoeding opgelegd worden. Daarnaast zal een bedrijfsoordeel 'onvoldoende' worden afgegeven.

Meer over de controles:

 1. Aankondiging controle
 2. Controle ter plaatse
 3. Wat wordt gecontroleerd
 4. Welke documenten worden gecontroleerd
 5. Uitslag controle en bedrijfsoordeel
 6. Corrigeren
 7. Schadevergoeding
 8. Klachten of dispuut
 9. Kosten van de controle
 10. Administratiekosten
 11. Keurmerk Beveiliging
 12. Seinlijn