Wat is de opbouw van vakantiedagen in week 53? En wat geldt voor overwerk in week 53?

De beveiliging kent over het algemeen 13 loonperioden van 4 weken. Behalve als er 53 weken in het jaar zitten, dan is er sprake van een 14e loonperiode.  Sociale partners hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt over de opbouw van vakantiedagen en overwerk in week 53:

In week 53 vindt geen opbouw plaats van vakantiedagen.

Voor overwerk in week 53 geldt dat:

  • Overwerk boven 152 uur niet naar rato wordt toegepast;
  • Overwerk in loonperiode 14 niet meetelt in de bepaling van structureel overwerk (voor de bepaling van de drie laagste perioden).

Terug naar cao-vraagbaak

© Copyright 2023 Beveiligingsbranche.nl - Disclaimer - Privacybeleid